Pagarināts novēlotā ģeotelpiskā iesnieguma iesniegšanas termiņš līdz 31. augustam

Август 9, 2023

Nolūkā visiem lauksaimniekiem dot vienādas attīstības iespējas jaunā Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) plānošanas perioda pirmajā gadā, valdība otrdien, 8. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā, paredzot iespēju novēloti iesniegt ģeotelpisko iesniegumu.

Lauku atbalsta dienesta (LAD) dati liecina, ka šogad ir saņemts mazāks atbalsta pretendentu pieteikumu skaits un ir mazāka atbalstam deklarētā lauksaimniecības zemes platība nekā 2022. gadā. Daudzi lauksaimnieki nav pieteikušies uz pasākumiem, īpaši uz ekoshēmu un agrovides pasākumiem, uz kuriem tie būtu tiesīgi pretendēt. Vairāki lauksaimnieki ir vērsušies pie LAD ar lūgumu atļaut novēloti iesniegt ģeotelpisko iesniegumu, jo ir nokavējuši iesnieguma iesniegšanas pēdējo termiņu – 26. jūniju.

Ņemot vērā, ka šis ir jaunā KLP plānošanas perioda pirmais gads, lai visiem lauksaimniekiem dotu vienādas attīstības iespējas, īpaši lopkopības saimniecību un bioloģiskās lauksaimniecības grupā, šogad tiks dota papildu iespēja pieteikties atbalsta veidiem, kas saimniecībām būtu atbilstoši un uz kuriem tās nepieteicās līdz 26. jūnijam.

Novēloto ģeotelpisko iesniegumu var iesniegt līdz šī gada 31. augustam, bet no jauna pieprasītajam atbalsta veidam tiks piemērots 10% samazinājums.

Grozījums MK 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Autors: Zemkopības ministrija

Avots: Pagarināts novēlotā ģeotelpiskā iesnieguma iesniegšanas termiņš | Lauku atbalsta dienests (lad.gov.lv)

Ievietots 09.08.2023.

Facebook

ПОЛУЧАТЬ НОВОСТИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!