Pagarināts starpkultūru sējas termiņš

Сентябрь 12, 2023

Zemkopības ministrija izvērtējusi situāciju, kad mainīgo klimatisko apstākļu, tostarp ieilgušo lietavu, dēļ ir kavēta galvenā kultūrauga novākšana un līdz ar to arī kavēta starpkultūru sēja, ir uzskatāma par ārkārtējiem apstākļiem, un lauksaimnieks saglabā tiesības uz 2. ekoshēmas atbalstu par starpkultūrām, ja starpkultūru sēja veikta vēlāk par 1. septembri laukā, kurā  galvenais kultūraugs nav bijis novākts līdz 1. septembrim, jo atbalsta saņemšanas nosacījumu izpildi tieši ietekmēja vai kavēja nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi.

Pēc LVĢMC informācijas augusts bija mitrākais pēdējos 13 gados un 4. mitrākais novērojumu vēsturē. Saskaņā ar regulā 2022/2116 un MK noteikumos Nr. 198 noteikto par ārkārtēju apstākli var tikt uzskatīti smagi meteoroloģiski apstākļi, kas būtiski ietekmē saimniecību. Kā arī lauksaimnieks saglabā tiesības saņemt atbalstu, ja neatbilstība atbalsta piešķiršanas nosacījumiem radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 198 4. punktu, ja iestājušies ārkārtēji apstākļi, tad lauksaimnieks 15 darbdienu laikā, sākot no dienas, kad šāda iespēja rodas, Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – LAD) iesniedz izvērstu aprakstu par ārkārtēju apstākļu iestāšanos un tos apliecinošus dokumentus.

Izvērtējot situāciju, LVĢMC datus, regulā 2022/2116 un MK noteikumos Nr. 198 noteikto, Zemkopības ministrija norādījusi, ka situāciju, kad mainīgo klimatisko apstākļu, tostarp ieilgušo lietavu, dēļ ir kavēta galvenā kultūrauga novākšana un līdz ar to arī kavēta starpkultūru sēja, ir uzskatāma par ārkārtējiem apstākļiem, un lauksaimnieks saglabā tiesības uz 2. ekoshēmas atbalstu par starpkultūrām, ja starpkultūru sēja veikta vēlāk par 1. septembri laukā, kurā  galvenais kultūraugs nav bijis novākts līdz 1. septembrim, jo atbalsta saņemšanas nosacījumu izpildi tieši ietekmēja vai kavēja nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi.

Ņemot vērā apstākli, ka nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi ir bijuši visā Latvijas teritorijā, tad uzskatāms, ka ārkārtēji apstākļi bijuši visā Latvijas teritorijā. Šajā gadījumā saskaņā ar regulu 2022/2116 3.panta 2.punktu nav nepieciešams iesniegt individuālus izvērstus aprakstus un apliecinošus dokumentus, taču LAD var pieprasīt lauksaimniekiem iesniegt foto pierādījumu, izmantojot LAD mobilo lietotni, kas apliecina starpkultūru augu seguma izveidošanos pēc vēlākas starpkultūru sējas.

Autors: Zemkopības ministrija

Ievietots 12.09.2023.

Facebook

ПОЛУЧАТЬ НОВОСТИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!