Вакансии

Sertifikācijas un testēšanas centrs

Esam uzņēmums, kas darbojas starptautiskā mērogā bioloģiskās lauksaimniecības un mašīnbūves sertifikācijas jomā.

Meklējam enerģiskus, ar iniciatīvu apveltītus un progresīvi domājošus kolēģus,
kuri būtu gatavi iesaistīties uzņēmuma nākotnes projektu attīstībā.

Приглашаем вас подать заявку

Biroja administrators

Uzņēmuma lietvedības un personāla lietvedības dokumentu noformēšana, kārtošana, aktualizēšana un uzglabāšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām un lietu nomenklatūrai

kvalitātes vadītāja asistents

Piedalīties kvalitātes sistēmas uzturēšanā uzņēmumā. Sniegt atbalstu ekspertiem dažādos uzdevumos. Līdzdarboties kvalitātes sistēmu novērtēšanas auditos. Piedalīties rezultātu un atskaišu sagatavošanā

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas vecākais eksperts

Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu novērtēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību. Dokumentācijas noformēšana atbilstoši kvalitātes sistēmas prasībām. Sniegt rekomendācijas klientu lietās. Plānot un vadīt pakļautībā esošo ekspertu darbu

Менеджер бытового отдела

Организует хозяйственно-техническое снабжение в соответствии с потребностями предприятия, соблюдая требования охраны труда и пожарной безопасности.

Технический руководитель лаборатории

Разрабатывает и совершенствует тестирование программы и методы, проверяет пригодность методов. Разрабатывает коммерческие предложения.

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА УСЛУГ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Administrē un koordinē sertifikācijas pakalpojumu izstrādes projektu aktivitātes, pārstāv uzņēmumu Latvijā un ārvalstīs. Veic tirgus izpēti dažādu starptautisku standartu attīstībai.

bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas izbraukuma eksperts

Novērtē bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumus atbilstoši normatīvajiem aktiem un noformē dokumentāciju atbilstoši kvalitātes sistēmas prasībām.

ЭКСПЕРТ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА третьих стран

Novērtē bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumus atbilstoši normatīvajiem aktiem un noformē dokumentāciju atbilstoši kvalitātes sistēmas prasībām.

Эксперт по органическому земледелию для клиентов из третьих стран

Novērtē bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem un kvalitātes sistēmas prasībām Trešo valstu klientiem.

Инженер по тестированию в Лаборатории STC

Patstāvīgi testē mašīniekārtu, lauksaimniecības un mežizstrādes tehnikas, tajā skaitā piekabju, funkcionālo un konstruktīvos parametrus. Mēra darba vides parametrus. 

Эксперт по инспектированию

Pārbauda lauksaimniecības tehniku atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Strādā ar dažāda veida mērīšanas iekārtām.

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!