Ražošanas uzņēmumu Bioloģiskās lauksaimnieības sertifikācija

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija augkopības, lopkopības, biškopības, savvaļas augu vākšanas jomās. Iesniedzamie dokumenti un atskaites atskaites Bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas uzņēmumiem.

Sazinies ar mums!

Sertifikācija ražošanas uzņēmumiem

Augkopība

Augkopības uzņēmumu sertifikācija – ražošanas uzņēmumi, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas audzēšanu

Lopkopība

Lopkopības uzņēmumu sertifikācija – ražošanas uzņēmumi, kas nodarbojas ar lauksaimniecības zemju apstrādi un produkcijas audzēšanu. Nozare ir piemērota konkrētai vietai un obligāti saistīts ar zemi.

Biškopība

Dravas izvieto apvidos, kur 3 km rādiusā no dravas par nektāra un ziedputekšņu avotiem kalpo galvenokārt bioloģiski audzētas kultūras, savvaļas veģetācija un kultūras, kuras apstrādā ar zemas intensitātes metodēm. Dravas tiek turētas pietiekamā attālumā no avotiem, kas var radīt biškopības produktu piesārņojumu vai bišu veselības pasliktināšanos. Biškopības sertifikācijai nepieciešamie dokumenti meklējami zemāk.

Savvaļas augu vākšana

Dabīgi augošu augu un to daļu ievākšanu dabīgās platībās, mežos un lauksaimniecības zemēs iespējams sertificēt kā bioloģiskās lauksaimniecības produktus. Savvaļas augu vākšana nedrīkst apdraudēt dabisko augu daudzveidību un saglabāšanos ievākšanas apvidū. Savvaļas augu vākšanas sertifikācijai nepieciešamie dokumenti meklējami zemāk.

Kontakti

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektors

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektora vadītāja

Ieva Lāce

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!