dokumenti

Bioloģiskās Lauksaimniecības sertifikācija Latvijā

Ražošanas uzņēmumu sertifikācija

Iesniegums par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā ANN-F-BL-002

Lejupielādēt dokumentu

Deklarācija par operatora (operatoru grupas) darbības uzsākšanu atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām ANN-F-BL-005

Lejupielādēt dokumentu

Uzņēmuma apraksts ANN-F-BL-003-1.1.2.

Lejupielādēt dokumentu

Kopsavilkums par apsaimniekotajām LIZ platībām ANN-F-BL-003-1.2.1.

Lejupielādēt dokumentu

Augu sekas vai augu maiņas un mēslošanas plāns ANN-F-BL-003-1.3

Lejupielādēt dokumentu

Lauksaimniecības dzīvnieki ANN-F-BL-003-1.4

Lejupielādēt dokumentu

Piesardzības pasākumu plāns – augkopība ANN-F-BL-003-1.6.1

Lejupielādēt dokumentu

Piesardzības pasākumu plāns – lopkopība ANN-F-BL-003-1.6.2

Lejupielādēt dokumentu

Piesardzības pasākumu plāns – biškopība ANN-F-BL-003-1.6.3

Lejupielādēt dokumentu

Uzņēmuma darbības apraksts PĀRSTRĀDES, FASĒŠANAS, UZGLABĀŠANAS UN TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMIEM ANN-F.BL-003.1.6

Lejupielādēt dokumentu

Ražošanas plāna aizpildīšanas instrukcija instrukcija 

Lejupielādēt dokumentu

Ražošanas plāns ANN-F-BL-003-2.1.2

Lejupielādēt dokumentu

Lauku saraksts ANN-F-BL-003-2.3

Lejupielādēt dokumentu

Plānotais mēslošanas līdzekļu izlietojums ANN-F-BL-003-2.4

Lejupielādēt dokumentu

Plānotā augkopības produkcija ANN-F-BL-003-2.5

Lejupielādēt dokumentu

Plānotā produkcija no piemājas, augļu un ogulāju dārzā augošajām kultūrām ANN-F-BL-003-2.5.1

Lejupielādēt dokumentu

Bioloģiskās un konvencionālās lauksaimniecības ražošanas nodalīšanas apraksts (Aizpilda, ja ir dalītā ražošana) ANN-F-BL-003-2.9

Lejupielādēt dokumentu

Realizācijai plānotie primārie produkti ANN-F-BL-003-2.11

Lejupielādēt dokumentu

Biškopība ANN-F-BL-003-2.10

Lejupielādēt dokumentu

Realizācijai plānotie primārie produkti ANN-F-BL-003-2.11

Lejupielādēt dokumentu

Plānotais mēslošanas līdzekļu izlietojum ANN-F-BL-003-2.4

Lejupielādēt dokumentu

Dzīvnieku skaits un plānotā lopkopības produkcija ANN-F-BL-003-2.6

Lejupielādēt dokumentu

Barības devas aprēķins ANN-F-BL-003-2.7

Lejupielādēt dokumentu

Lopbarības vajadzības aprēķins ANN-F-BL-003-2.8

Lejupielādēt dokumentu

Bioloģiskās un konvencionālās lauksaimniecības ražošanas nodalīšanas apraksts (Aizpilda, ja ir dalītā ražošana) ANN-F-BL-003-2.9

Lejupielādēt dokumentu

Realizācijai plānotie primārie produkti ANN-F-BL-003-2.11

Lejupielādēt dokumentu

Gliemežu un slieku audzēšanas apraksts ANN-F-BL-003-2.13

Lejupielādēt dokumentu

Pieteikums atļaujas saņemšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā īpašos gadījumos ANN-F-BL-023

Lejupielādēt dokumentu

Iesniegums atļaujas saņemšanai izmantot nebioloģiskas izcelsmes barību ANN-F-BL-023.1.

Lejupielādēt dokumentu

Pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumu sertifikācija

Iesniegums ANN-F-BL-002

Lejupielādēt dokumentu

Uzņēmuma darbības aprasksts ANN-F-BL-003-1.6

Lejupielādēt dokumentu

Riska analīze un piesardzības pasākumi bioloģisko produktu  ražošanā ANN-F-BL-003-1.8

Lejupielādēt dokumentu

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu imports no Trešām valstīm

Iesniegums ANN-F-BL-002

Lejupielādēt dokumentu

Uzņēmuma darbības apraksts ANN-F-BL-003.1.7

Lejupielādēt dokumentu

bioloģiskās lauksaimniecības shēmas

Iesniegums shēmām

Lejupielādēt dokumentu

Iesniegums – piegādā produkciju pārstrādes uzņēmumam

Lejupielādēt dokumentu

Iesniegums darbības pārtraukšanai

Lejupielādēt dokumentu

pārskats par bioloģisko lauksaimniecību

“Pārskata par bioloģisko lauksaimniecību” titullapa

Lejupielādēt dokumentu

Veidlapa – Augkopība 1.1.

Lejupielādēt dokumentu

Veidlapa – Augkopība 1.2.

Lejupielādēt dokumentu

Veidlapa – Dzīvnieku izcelsmes produkti 2.2.

Lejupielādēt dokumentu

Veidlapa – Savvaļas platības 1.3

Lejupielādēt dokumentu

“Pārskata par bioloģisko lauksaimniecību” titullapa

Lejupielādēt dokumentu

Veidlapa – Gaļa 3.1.

Lejupielādēt dokumentu

Veidlapa – Augļi, ogas, kartupeļi 3.2

Lejupielādēt dokumentu

Veidlapa -Eļļas 3.3.

Lejupielādēt dokumentu

Veidlapa – Piens 3.4.

Lejupielādēt dokumentu

Veidlapa – Graudi, milti, ciete, lopbarība 3.5.

Lejupielādēt dokumentu

Veidlapa – Tēja, kafija, medus 3.6.

Lejupielādēt dokumentu

Veidlapa – Dzērieni 3.7.

Lejupielādēt dokumentu

Veidlapa – Izejvielas 3.8.

Lejupielādēt dokumentu

Документы предоставляемые Описание предприятие

Lejupielādēt dokumentu

Uzņēmuma darbības apraksts

Oписание предприятия ANN-F-BL-052-1.1.2

Lejupielādēt dokumentu

Описание производственных помещений, складских помещений, хранилищ, навесов, крытых токов ANN-F-BL-052-1.1.2.1.

Lejupielādēt dokumentu

План севооборота или чередования растений и внесения удобрений ANN-F-BL-052-1.3.

Lejupielādēt dokumentu

План мер предосторожности – растениеводство ANN-F-BL-070

Lejupielādēt dokumentu

Ražošanas plāns

Документы предоставляемые Производственный план

Lejupielādēt dokumentu

Растениоводство все форми

Lejupielādēt dokumentu

Описание использования земли 52-2.1.2

Lejupielādēt dokumentu

Список полей 52-2.3

Lejupielādēt dokumentu

План расхода удобрений и микробиологических препаратов ANN-F-BL-052-2.4

Lejupielādēt dokumentu

Запланированная продукция растениеводства 52-2.5

Lejupielādēt dokumentu

Плановая продукция культур выращиваемых на приусадебном и плодово-ягодном участке 52-2.5.1

Lejupielādēt dokumentu

Описание разделения продукции с разными статусами ANN-F-BL-052-2.9

Lejupielādēt dokumentu

BIoloģiskās lauksaimniecības sertifikācija ārpus eiropas savienības

Sertifikācijas shēma

Заявление о включении переработки, торговли в систему  контроля органического сельского хозяйства ANN-F-BL-051.3

Lejupielādēt dokumentu

Заявление о включении производства в систему контроля органического сельского хозяйства ANN-F-BL-051

Lejupielādēt

Уведомление об изменениях в работе оператора

ANN-F-BL-097

Lejupielādēt dokumentu

Ražošanas uzņēmumi

 Uzņēmuma darbības apraksts

описание предприятия ANN-F-BL-052-1.1.2

Lejupielādēt dokumentu

план мер предуст. растенов ANN-F-BL-070

Lejupielādēt dokumentu

план севооб ANN-F-BL-052-1.3.

Lejupielādēt dokumentu

Производст склад пом ANN-F-BL-052-1.1.2.1.

Lejupielādēt dokumentu

план-пчел ANN-F-BL-072

Lejupielādēt dokumentu

Пчеловодство ANN-F-BL-052-1.5

Lejupielādēt dokumentu

Ražošanas plāns

План расхода удобрений и микробиологических препаратов ANN-F-BL-052-2.4

Lejupielādēt dokumentu

ANN-F-BL-052-2.10

Lejupielādēt dokumentu

Производгственный план 52-2.5.1

Lejupielādēt dokumentu

Производгственный план 52-2.1.2

Lejupielādēt dokumentu

Производгственный план 52-2.3

Lejupielādēt dokumentu

Производгственный план 52-2.5

Lejupielādēt dokumentu

Разделение ANN-F-BL-052-2.9

Lejupielādēt dokumentu

Uzņēmuma darbības apraksts

описание предприятия ANN-F-BL-052-1.1.2

Lejupielādēt dokumentu

план мер предуст. растенов ANN-F-BL-070

Lejupielādēt dokumentu

план севооб ANN-F-BL-052-1.3.

Lejupielādēt dokumentu

Производст склад пом ANN-F-BL-052-1.1.2.1.

Lejupielādēt dokumentu

план-пчел ANN-F-BL-072

Lejupielādēt dokumentu

Пчеловодство ANN-F-BL-052-1.5

Lejupielādēt dokumentu

план животноводство ANN-F-BL-071

Lejupielādēt dokumentu

Сельскохозяйственные животные ANN-F-BL-052-1 4

Lejupielādēt dokumentu

Ražošanas plāns

План расхода удобрений и микробиологических препаратов ANN-F-BL-052-2.4

Lejupielādēt dokumentu

ANN-F-BL-052-2.10

Lejupielādēt dokumentu

Производгственный план 52-2.5.1

Lejupielādēt dokumentu

Производгственный план 52-2.1.2

Lejupielādēt dokumentu

Производгственный план 52-2.3

Lejupielādēt dokumentu

Производгственный план 52-2.5

Lejupielādēt dokumentu

Количество сельскохозяйственных животных и планируемая продукция ANN-F-BL-052-2.6

Lejupielādēt dokumentu

Рассчёт количества корма ANN-F-BL-052-2.7

Lejupielādēt dokumentu

Расчёт потребности корма ANN-F-BL-052-2.8

Lejupielādēt dokumentu

Uzņēmuma darbības apraksts

описание предприятия ANN-F-BL-052-1.1.2

Lejupielādēt dokumentu

план мер предуст. растенов ANN-F-BL-070

Lejupielādēt dokumentu

план севооб ANN-F-BL-052-1.3.

Lejupielādēt dokumentu

Производст склад пом ANN-F-BL-052-1.1.2.1.

Lejupielādēt dokumentu

план животноводство ANN-F-BL-071

Lejupielādēt dokumentu

Сельскохозяйственные животные ANN-F-BL-052-1 4

Lejupielādēt dokumentu

Ražošanas plāns

План расхода удобрений и микробиологических препаратов ANN-F-BL-052-2.4

Lejupielādēt dokumentu

Производгственный план 52-2.1.2

Lejupielādēt dokumentu

Производгственный план 52-2.3

Lejupielādēt dokumentu

Производгственный план 52-2.5

Lejupielādēt dokumentu

Разделение ANN-F-BL-052-2.9

Lejupielādēt dokumentu

Количество сельскохозяйственных животных и планируемая продукция ANN-F-BL-052-2.6

Lejupielādēt dokumentu

Рассчёт количества корма ANN-F-BL-052-2.7

Lejupielādēt dokumentu

Расчёт потребности корма ANN-F-BL-052-2.8

Lejupielādēt dokumentu

Uzņēmuma darbības apraksts

описание предприятия ANN-F-BL-052-1.1.2

Lejupielādēt dokumentu

Производст склад пом ANN-F-BL-052-1.1.2.1.

Lejupielādēt dokumentu

Сбор дикорастущих растений ANN-F-BL-052.1.12

Lejupielādēt dokumentu

План мер предосторожности – Сбор дикорастущих растений ANN-F-BL-093

Lejupielādēt dokumentu

Ražošanas plāns

Производгственный план 52-2.1.2

Lejupielādēt dokumentu

Производгственный план 52-2.12

Lejupielādēt dokumentu

Pārstrādes uzņēmumu sertifikācija

Документы предоставляемие переработка

Lejupielādēt dokumentu

Анализ рисков и план мер предосторожности – Переработка

Lejupielādēt dokumentu

Документы предоставляемие переработка

Lejupielādēt dokumentu

Анализ рисков и план мер предосторожности – Хранение

LEJUPIELĀDĒT DOKUMENTU

Lejupielādēt dokumentu

Документы предоставляемие переработка

Lejupielādēt dokumentu

Анализ рисков и план мер предосторожности – Торговля

Lejupielādēt dokumentu

Заявление на получение подтверждении на использования в органическом производстве средств, материалов, препаратов и субстанций ANN-F-BL-084

Lejupielādēt dokumentu

Imports - Eksports

Application for control ANN-F-BL-077-EN

Lejupielādēt dokumentu

Заявка на проведение контроля ANN-F-BL-077-RU

Lejupielādēt dokumentu

Отчёт движении партии ANN-F-BL-091

Lejupielādēt dokumentu

Application form certificate of inspection (COI) (only for export to EU) ANN-F-BL-089

Lejupielādēt dokumentu

CERTIFICATE OF INSPECTION FOR IMPORT OF PRODUCTS FROM ORGANIC PRODUCTION INTO GREAT BRITAIN ANN-F-BL-089

Lejupielādēt dokumentu

Atkāpes

Утверждение об использовании в органическом сельском хозяйстве конвенциональные семена,  семенной картофель и вегетативный материал для размножения ANN-F-BL-067

Lejupielādēt dokumentu

Порядок выдочи Утверждение об использовании в органическом сельском хозяйстве конвенциональные семена,  семенной картофель и вегетативный материал для размножения

Lejupielādēt dokumentu

Разделение ANN-F-BL-052-2.9

Lejupielādēt dokumentu

Процедура «Порядок получения разрешения для применений средств улучшения почвы, средств защиты растений, моющих и дезинфицирующих средств в производстве для операторов органического земледелия в-Третьих странах» ANN-R-BL-030

Lejupielādēt dokumentu

Согласование использования в органическом производстве средств, материалов, препаратов и/или субстанций ANN-F-BL-090

Lejupielādēt dokumentu

ATSKAITES UN CITA IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA

Pārstrādes-tirdzniecības uzņēmumiem

Отчёт об органической торговли ANN-F-BL-069.5 

Lejupielādēt dokumentu

Отчёт об органической переработке ANN-F-BL-069.6 

Lejupielādēt dokumentu

Ražošanas uzņēmumiem

Отчёт об органическом производстве ANN-F-BL-069 

Lejupielādēt dokumentu

Отчет об уборке и хранении урожая ANN-F-BL-080

Lejupielādēt dokumentu

Акт об отправки образца продукции органического сельского производства ANN-F-BL-079.1

Lejupielādēt dokumentu

Анализ потенциальных причин и опасностей, и план корректирующих действий 11.12.2020.

Lejupielādēt dokumentu

Application form for transaction certificate (TC) ANN-BL-088

Lejupielādēt dokumentu

Pieteikums laboratorisko izmeklējumu veikšanai un produkcijas partijas pārvietošanas uzraudzībai (fiziska partijas uzraudzība)

Application for control ANN-F-BL-077-EN

Lejupielādēt dokumentu

Заявка на проведение контроля  ANN-F-BL-077-RU

Lejupielādēt dokumentu

Обеспечениe прослеживания продукции операторов органического сельского хозяйства ANN-R-BL-023

Lejupielādēt dokumentu

Application for control ANN-F-BL-077-EN 

Lejupielādēt dokumentu

Заявка на проведение контроля ANN-F-BL-077-RU

Lejupielādēt dokumentu

Обобщение документов, представляемых в SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” в процессе сертификации операторам третьих стран ANN-I-BL-005

Lejupielādēt dokumentu

Критерии наблюдений и  несоответствий  в процессе сертификации производства органического сельского производста в Третях стран ANN-I-BL-008.1

Lejupielādēt dokumentu

Инструкция по выполнению шагов процедур сертификации предприятий органического сельского хозяйства для Третьих стран ANN-I-BL-007-3V

Lejupielādēt dokumentu

Инструкция по обеспечению сертификационных услуг в органическом производстве во время чрезвычайной ситуации вызванной пандемий COVID-19 ANN-I-BL-015

Lejupielādēt dokumentu

Порядок передачи клиента при смене удостоверяющего центра ANN-R-BL-008-3V

Lejupielādēt dokumentu

Процедура по сокращению переходного периода ANN-R-BL-024-3V

Lejupielādēt dokumentu

Процедура управления рисками ANN-R-BL-011-3V

Lejupielādēt dokumentu

Порядок действий в отношении чрезвычайных событий и/или обстоятельств, влияющих на орган управления ANN-R-BL-031-3V

Lejupielādēt

Процедура выдачи Инспекционного сертификата, полученного системы TRACES (TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM) ANN-R-BL-022-21.02.2023.-R1

Lejupielādēt

MAŠĪNBŪVES PRODUKTU SERTIFIKĀCIJA, TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS UN RISKU IZVĒRTĒŠANA CE MARĶĒŠANAI

Inspicēšana

laboratorija

Mācību centrs

Pieteikums profesionālās pilnveides 160 stundu programmai “Bioloģiskās lauksaimniecības pamati”

Lejupielādēt dokumentu

Citi dokumenti

STC Laboratorijas politikas paziņojums

Lejupielādēt dokumentu

Atbilstības novērtēšanas nodaļas politikas paziņojums

Lejupielādēt dokumentu

“Iesniegumu (sūdzību, apelāciju, ierosinājumu) izskatīšanas procedūru”

Lejupielādēt dokumentu

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!