Par mums

Vēsture

Jau kopš 1911.gada Vidzemes pusē, Cēsu novada Priekuļos uzņēmējdarbību veic tagadējais sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (STC). Tieši šeit tālajā 1911.gadā darbu uzsāka Baltijas mašīnu izmēģināšanas stacija (Baltijas MIS), kurā strādājuši vairāk kā desmit zinātņu doktori un kandidāti. Staciju dibināja zinātņu doktors Viļums Skubiņš.
2019.gada sākumā STC piedzīvoja būtiskas izmaiņas, kā rezultātā no valsts kapitālsabiedrības kļuva par sabiedrību ar ierobežotu atbildību, turpinot pildīt valsts deleģētās funkcijas individuāli izgatavotas un pārbūvētas traktortehnikas un to piekabju novērtēšanas jomā, pilnveidojot esošos pakalpojumus bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas, mašīnu, lauksaimniecības un mežsaimniecības mežsaimniecības tehnikas atbilstības novērtēšanas un testēšanas jomā, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu jomā, apmācību jomā, kā arī ieviest pilnīgu jaunus pakalpojumus un paplašināt pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfisko teritoriju.

Stratēģija

Realizēt objektīvu, uzticamu un profesionālu trešās puses atbilstības novērtēšanas darbību, atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem, lai mazinātu riskus, kuri var apdraudēt cilvēka veselību, drošību, vidi vai citas sabiedrības intereses, atbilstoši akreditācijā apstiprinātajai kompetencei.

politika

Atbilstības novērtēšanas nodaļas politikas paziņojums

(Apstipirināts 08.03.2019.)

Atbilstības novērtēšanas nodaļa ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs” struktūrvienība ar izveidotu infrastruktūru, atbilstošiem resursiem, ar mērķi sniegt jebkurai ieinteresētajai pusei kvalitātīvus atbilstības novērtēšanas pakalpojumus, lai novērtētu radītā produkta pievienoto vērtību.

STC Laboratorijas politikas paziņojums

(Apstiprināts 08.03.2019.)

STC laboratorija ir SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” neatkarīga struktūrvienība, kas ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 un LVS EN ISO/IEC 17020 standarta prasībām.

Filiāles

Ukrainā

Kazahstānā

Lietuvā

Sadarbība

Mūsu kompetences

STC laboratorija LVS EN ISO/IEC 17025:2017_LV_EN

STC laboratorija LVS EN ISO/IEC 17020:2012_LV

AAA® sertifikāts, kas apliecina atbilstību AUGSTĀKAJAM kredītspējas līmenim AAA

Sertifikāts par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanu

Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecība

Apliecinājums par pārstāvniecību Kazahstānā

Apliecinājums par sadarbību ar bioloģiskās lauksaimniecības pārstāvniecību Krievijā

STC mācību centrs reģistrācijas apliecība

Apliecinājums par pārstāvniecību Ukrainā

Apliecinājums par iekļaušanu biedru sarakstā Starptautiskajā bioloģiskās lauksaimniecības organizācijā IFOAM

Apliecinājums par iekļaušanu biedru sarakstā Nacionālo bioloģisko produktu ražotāju un patērētāju savienībā

dalība projektos

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!