Atļaujas saņemšana nebioloģisku dzīvnieku ievešanai ganāmpulkā

jūnijs 4, 2024
Vēlamies pievērst  bioloģisko lauksaimniecības dzīvnieku saimniecību īpašnieku uzmanību!

Atļaujas saņemšana nebioloģisku dzīvnieku ievešanai ganāmpulkā var aizņemt vairāk kā 1 mēnesi, ja iesniegums iesniegts pēc mēneša 25. datuma!!!

Nebioloģisku dzīvnieku ievešanai ganāmpulkā ir jāsaņem atļauja no Kompetentās iestādes (PVD), kas noteikts EK Regulas 2018/848 II pielikuma II daļas 1.3.4.4. punktā, to nepieciešams saņemt jau no pirmā nebioloģiskā dzīvnieka ievešanas ganāmpulkā.

STC pieņem un izvērtē no bioloģiskās lauksaimniecības operatoriem saņemtos iesniegumus un saskaņā ar MK noteikumu Nr. 485 48. punktā noteikto kārtību, katra mēneša 25. datumā nosūta Pārtikas un veterinārajam dienestam. PVD 10 darbadienu laikā pēc saņemtās informācijas lemj par atļaujas piešķiršanu. 

STC par pieņemto lēmumu nekavējoties informē operatoru. Atļaujas derīguma termiņš ir viens gads no izsniegšanas datuma!

ATCERIES!

Jo tuvāk mēneša 25. datumam (vēlamais iesnieguma izskatīšanas laiks STC 5 darbadienas) iesniegsiet dokumentus pieteikumu, jo lielāka iespēja atļauju saņemt jau nākamajā mēnesī

P.S. tā kā šobrīd Lauksaimniecības ministrijā notiek darbs pie jaunu ministru kabineta noteikumu izstrādes par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības kārtību Latvijā, tad STC ir izteicis priekšlikumu pārskatīt šobrīd noteikto kārtību, lai atļauju izsniegšanu Nebioloģisku dzīvnieku ievešanai ganāmpulkā padarītu regulārāku un noteikto periodu saīsinātu.

Facebook

Saņem jaunumus e-pastā

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!