Kvalifikācijas celšanas 40h mācību programma lauksaimniekiem

janvāris 24, 2024

Kvalifikācijas celšanas 40h programma “Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde un marķēšana”

Jaunā atbalsta piešķiršanas kārtība saistību īstenošanai 2023.-2027. plānošanas periodā (MK not. Nr. 197, 18.04.2023.) paredz, ka lauksaimniekiem, kuri pieteikušies kādam no atbalsta veidiem un uzņēmušies jaunās piecgades saistības, papildus jāapgūst kvalifikācijas celšanas kursi lauksaimniecībā un pārtikas produktu ražošanā.

Šo noteikumu ietvaros, “STC profesionālās tālākizglītības centrs” ir izstrādājis kvalifikācijas celšanas 40h mācību programmu.

Mācību noslēgumā klausītāji saņems APLIECĪBU par programmas apgūšanu.

Joma: bioloģiskā lauksaimniecība

Mācību mērķis ir sniegt izpratni un padziļinātas zināšanas par saimniekošanu ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi

Mācību programmā iekļautās tēmas:

  • Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti un sertifikācijas procedūras – 5h
  • Bioloģisku produktu pārstrāde, marķēšana – 3h
  • Augkopības produkcijas ražošana ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, savvaļas augu vākšana, digitālo tehnoloģiju izmantošana augkopībā – 18h
  • Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana un ēdināšana ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, digitālo tehnoloģiju izmantošana lopkopībā – 14h

Mācību materiāli būs pieejami tikai video ieraksta formātā (prezentācijas PDF formātā uz e-pastu netiek sūtītas) un video ieraksts būs pieejams 2 dienas pēc katras nodarbību reizes. 

Mācību norises kārtība: attālināti tiešsaistes platformā ZOOM,  Zoom lietošanas pamācība

Mācību norises laiki: mācības vienu reizi nedēļā no plkst. 9:00-15:40, kopā 5 nodarbību reizes

Mācību norises datumi: Datumi tiks precizēti. Mācības sāksies tiklīdz būs pilna grupa. Vairāk informācijas saņemsiet pēc reģistrēšanās

KĀ REĢISTRĒTIES MĀCĪBĀM?

Izvēlieties sev atbilstošo reģistrēšanās variantu

1. Mācības pa maksu - 160.00 euro (t.sk.PVN)

Mācībām var reģistrēties ikviens interesents.

2. Mācības BEZ MAKSAS

Mācības bez maksas  SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” bioloģiskās lauksaimniecības klientiem. Reģistrējoties jānorāda STC klienta numurs

stc profesionālās tālākizglītības centrs

Dana Platace

Facebook

Saņem jaunumus e-pastā

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!