Sadarbības memorands ar Hersonas lauksaimniecības un ekonomikas universitāti Ukrainā

October 26, 2023
19.oktobrī norisinājās attālināti organizēts seminārs ar Hersonas lauksaimniecības un ekonomikas universitātes 🇺🇦 in Ukraine 🇺🇦 agronomijas fakultātes studentiem – topošajiem agronomiem, zemniekiem un uzņēmumu vadītājiem, mācību spēkiem un vadību.
 
Semināra mērķis bija iepazīstināt ar SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (STC) piedāvātajiem pakalpojumiem sertifikācijas un testēšanas jomā, tuvāk pastāstīt par Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas kārtību- prasībām un soļiem, lai uzsākt saimniekošanu ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm.
 
Semināra noslēguma tika nolemts, lai nostiprinātu abu pušu sadarbību, noslēgts sadarbības memorandu, kas paredz:
  • kopīgu starptautisku forumu, semināru, apaļo galdu, lekciju, zinātnisko un praktisko konferenču organizēšana un vadīšana, pieredzes apmaiņa ar ārvalstu partneriem
  • esošo mācību plānu, programmu apmaiņa studentiem, kopīgu zinātniski pētniecisko darbu veikšana
  • kopīgu inovatīvu projektu izstrāde un īstenošana;
  • organizāciju pārstāvju delegāciju apmaiņa, lai iepazītos ar pieredzes apmaiņas darbu un inovatīvu tehnoloģiju projektu izveidi

Vairāk informācijas par universitāti: http://www.ksau.kherson.ua/ksau/news/9462-2023-10-20-1.html

Ievietots 26.10.2023.

Facebook

Get news in your email

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!