Inspections

Individual approval of vehicles used in agriculture and forestry and recognition of modifications. Field, tree and shrub sprayer inspections.

Contact us

Services

Approval of an INDIVIDUAL vehicle for registration

Technical examination to verify compliance of the vehicle with the national requirements

Rebuilding of vehicles

Technical examination to verify compliance of the vehicle with the requirements of technical standards

Inspections of sprayers/sprinklers

Technical condition of the device is assessed during the technical inspection of the sprayer

Contacts

Inspections Expert

Kalvis Priede

STC laboratorijas vadītājs, Inspicēšanas eksperts

Andris Circenis

Contact us

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!