Prices

Certification

CERTIFICATION OF ORGANIC FARMING IN LATVIA

Organic farming certification costs per farm up to 20ha

145.20 Euro (including VAT 21%)

Payment for a farm over 20 ha for each additional ha

7.26 Euro (including VAT 21%)

Payment for wild areas used for gain (collection of mushrooms, plants, berries)

7.26 Euro (including VAT 21%)

On wild areas used for grazing

2.85 Euro (INCLUDING VAT 21%)

On an extraordinary examination to be carried out on the basis of a non-compliance report received

145.20 Euro (including VAT 21%)

In the case of laboratory examinations, if they have detected unauthorised substances or in cases where laboratory examinations have to be performed on the basis of a report of non-compliance received by the competent authority

according to the laboratory schedule

If, in accordance with the request of the commissioning party, laboratory examinations have been performed in an accredited laboratory outside Latvia

according to the laboratory price list, including sampling and transport costs

Additional verification on the basis of a request from the contracting party (shortening of the transitional period, in cases of product unbundling, in cases of authorisation and in other cases)

160 Euro (INCLUDING VAT 21%)

Translation of the attestation of conformity (certificate)

25 Euro (INCLUDING VAT 21%)

sertifikācija

CERTIFICATION OF ORGANIC FARMING IN LATVIA

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas izmaksas 1 saimniecībai līdz 20ha

210.00 Euro (t.sk. PVN 21%)

Dalītai saimniecībai par nebioloģisko daļu

242.00 Euro (t.sk. PVN 21%)

Payment for a farm over 20 ha for each additional ha

9.00 Euro (t.sk. PVN 21%)

Payment for wild areas used for gain (collection of mushrooms, plants, berries)

9.00 Euro (t.sk. PVN 21%)

Par savvaļas platībām, kuras izmanto ganībām, samaksa noteikta

3.50 Euro (t.sk. PVN 21%)

On an extraordinary examination to be carried out on the basis of a non-compliance report received

210.00 Euro (t.sk. PVN 21%)

Par laboratoriskajiem izmeklējumiem, ja tajos konstatētas neatļautas vielas vai gadījumos, kad laboratoriskie izmeklējumi jāveic pamatojoties uz kompetentās institūcijas saņemto neatbilstības ziņojumu

Saskaņā ar laboratorijas cenrādi

Ja saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu laboratoriskie izmeklējumi veikti akreditētā laboratorijā ārpus Latvijas

Saskaņā ar laboratorijas cenrādi, iekļaujot paraugu ņemšanas un transportēšanas izmaksas

Papildus pārbaude, pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegumu (pārejas perioda saīsināšana, produkcijas nodalīšanas gadījumos, atļauju izsniegšanas gadījumos un citos gadījumos)

210.00 Euro (t.sk. PVN 21%)

Translation of the attestation of conformity (certificate)

Saskaņā ar tulkošanas pakalpojumu centrādi

Mechanical engineering

Tariffs for the certification of mechanical engineering products

50.00 Euro/h + PVN

Tests/Laboratory

Milk meters

Checking of one milk measuring product

8,50 Euro/PCS

Water meters

Test of one water meter

5.00 Euro/gab

Inspections

TESTING OF FIELD SPRAYING DEVICES:

Device without multiple nozzle holder and with a working range up to 12 m

35 Euro + VAT

Device with multiple nozzle holder and a working range up to 12 m

45.00 Euro + PVN

Device without multiple nozzle holder and with a working range from 12 to 24 m

50.00 Euro + PVN

Device with multiple nozzle holder and with a working range from 12 to 24 m

65.00 Euro + PVN

Device without multiple nozzle holder and with a working range from 24 to 36 m

70.00 Euro + PVN

Device with multiple nozzle holder and with a working range from 24 to 36 m

90.00 Euro + PVN

Device without multiple nozzle holder and with a working range from 36 to 48 m

95.00 Euro + PVN

Device with multiple nozzle holder and with a working range from 36 to 48 m

120.00 Euro + PVN
TESTING OF TREE AND SHRUB SPRAYING DEVICE:

Device with height up to 1,5 m

60.00 Euro + PVN

Device with height from 1,5 m

75.00 Euro + PVN
TRANSPORT EXPENSES:

Transport expenses for 1 km

0,36 Euro/km + VAT

TRAINING

COURSES

"Bioloģiskā lauksaimniecība" 160 stundu programma

360.00 Euro t.sk.PVN

Lease of premises and accommodation

ROOMS FOR SEMINARS, MEETINGS

One day

80.00 Eur

Up to 4 hours

60.00 Eur

Office premises

Per month

50.00 Eur + PVN

GET NEWS IN YOUR EMAIL

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!