Mašīnbūves produktu EK tipa pārbaude

Attiecas uz visām jaunajām mašīnām, kas tiek laistas Eiropas Savienības iekšējā tirgū, un iekļautas IV pielikuma sarakstā. Tipa pārbaudi veic visam tipam ar parauga testēšanu, atbilstoši Direktīvas 2006/42/EK prasībām.

Sazinies ar mums!

Kā iegūt sertifikātu?

1. Pieteikuma iesniegšana

Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz pieteikumu par tipa pārbaudi kopā ar dokumentu paketi, kā arī sertificējamā objekta paraugu.

2. Parauga testēšana

Sertifikācijas institūcija, pēc dokumentu izvērtēšanas, pieaicina akreditētu laboratoriju sertificējamā objekta testēšanai.

3. rezultātu izvērtēšana

Pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas no laboratorijas un to izvērtējuma, pozitīva rezultāta gadījumā, sertifikācijas institūcija noformē produkta EK tipa apstiprinājumu.

4. Apliecinājuma izsniegšana

Savstarpēji parakstot nodošanas aktu un veicot apmaksu, sertifikācijas institūcija izsniedz EK tipa atbilstības apliecinājumu ar termiņu uz 5 gadiem.

Kontakti

Galvenais eksperts

Ilmārs Zaķis

Sertifikācijas eksperte

Iveta Šķērstiņa

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!