Цены

Сертификация

СЕРТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛАТВИИ

Расходы на сертификацию органического сельского хозяйства на одно хозяйство до 20 га

145.20 ЕВРО (в том числе НДС 21%)

В хозяйстве свыше 20 га оплата за каждый следующий га

7.26 ЕВРО (В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 21%)

Плата за дикие площади, используемые для получения блага (сбора грибов, растений, ягод)

7.26 ЕВРО (В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 21%)

Диких угодий, которые используют пастбища

2.85 ЕВРО (В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 21%)

О внеочередной проверке, которая должна производиться на основании полученного сообщения о несоответствии

145.20 ЕВРО (в том числе НДС 21%)

Лабораторные исследования, если в них констатированы недозволенные вещества или в случаях, когда лабораторные исследования должны производиться на основании полученного компетентным органом сообщения несоответствия

согласно прейскуранту лаборатории

Если согласно требованию заказчика лабораторные исследования проведены в аккредитованной лаборатории за пределами Латвии

согласно прейскуранту лаборатории, включая затраты на взятие и транспортировку образцов

Дополнительная проверка на основании заявления заказчика (сокращение переходного периода, в случаях отвода продукции, в случаях выдачи разрешений и в других случаях)

160 ЕВРО (В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 21%)

Перевод свидетельства (сертификата) соответствия

25 ЕВРО (В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 21%)

sertifikācija

СЕРТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛАТВИИ

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas izmaksas 1 saimniecībai līdz 20ha

210.00 Euro (t.sk. PVN 21%)

Dalītai saimniecībai par nebioloģisko daļu

242.00 Euro (t.sk. PVN 21%)

В хозяйстве свыше 20 га оплата за каждый следующий га

9.00 Euro (t.sk. PVN 21%)

Плата за дикие площади, используемые для получения блага (сбора грибов, растений, ягод)

9.00 Euro (t.sk. PVN 21%)

Par savvaļas platībām, kuras izmanto ganībām, samaksa noteikta

3.50 Euro (t.sk. PVN 21%)

О внеочередной проверке, которая должна производиться на основании полученного сообщения о несоответствии

210.00 Euro (t.sk. PVN 21%)

Par laboratoriskajiem izmeklējumiem, ja tajos konstatētas neatļautas vielas vai gadījumos, kad laboratoriskie izmeklējumi jāveic pamatojoties uz kompetentās institūcijas saņemto neatbilstības ziņojumu

Saskaņā ar laboratorijas cenrādi

Ja saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu laboratoriskie izmeklējumi veikti akreditētā laboratorijā ārpus Latvijas

Saskaņā ar laboratorijas cenrādi, iekļaujot paraugu ņemšanas un transportēšanas izmaksas

Papildus pārbaude, pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegumu (pārejas perioda saīsināšana, produkcijas nodalīšanas gadījumos, atļauju izsniegšanas gadījumos un citos gadījumos)

210.00 Euro (t.sk. PVN 21%)

Перевод свидетельства (сертификата) соответствия

Saskaņā ar tulkošanas pakalpojumu centrādi

Машиностроение

Тарифы на сертификацию продукции машиностроения

50.00 Euro/h + PVN

Testi/Laboratorija

Piena mēraparāti

Viena piena mērlīdzekļa pārbaude

8,50 ЕВРО/ШТ.

Ūdens skaitītāji

Viena ūdens skaitītāja pārbaude

5.00 Euro/gab

Инспектирование

Lauku smidzinātāja iekārtas pārbaudes:

Iekārtai ar darba platumu un bez vairāku sprauslu turētāja līdz 12 m

35 Euro + PVN

Iekārtai ar darba platumu un ar vairāku sprauslu turētāja līdz 12 m

45.00 Euro + PVN

Iekārtai ar darba platumu un bez vairāku sprauslu turētāja no 12 līdz 24 m

50.00 Euro + PVN

Iekārtai ar darba platumu un ar vairāku sprauslu turētāju no 12 līdz 24 m

65.00 Euro + PVN

Iekārtai ar darba platumu un bez vairāku sprauslu turētāja no 24 līdz 36 m

70.00 Euro + PVN

Iekārtai ar darba platumu un ar vairāku sprauslu turētāju no 24 līdz 36 m

90.00 Euro + PVN

Iekārtai ar darba platumu un bez vairāku sprauslu turētāja no 36 līdz 48 m

95.00 Euro + PVN

Iekārtai ar darba platumu un ar vairāku sprauslu turētāju no 36 līdz 48 m

120.00 Euro + PVN
Koku un krūmu smidzinātāja iekārtas pārbaudes:

Iekārtai augstumā līdz 1,5m

60.00 Euro + PVN

Iekārtai augstumā no 1,5m

75.00 Euro + PVN
Transporta izdevumi:

Transporta izdevumi par 1km

0,36 Euro/km + PVN

Mācības

Kursi

"Bioloģiskā lauksaimniecība" 160 stundu programma

360.00 Euro t.sk.PVN

Аренда помещений и хостел

TELPAS SEMINĀRIEM, SANĀKSMĒM

Viena diena

80.00 Eur

Līdz 4 stundām

60.00 Eur

Офисные помещения

Mēnesī

50.00 Eur + PVN

Saņem jaunumus savā E-pastā!

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!