Mēnesis: 2023. gada augusts

Pagarināts novēlotā ģeotelpiskā iesnieguma iesniegšanas termiņš līdz 31. augustam

Nolūkā visiem lauksaimniekiem dot vienādas attīstības iespējas jaunā Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) plānošanas perioda pirmajā gadā, valdība otrdien, 8. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā, paredzot iespēju novēloti iesniegt ģeotelpisko iesniegumu. Lauku atbalsta dienesta (LAD) dati liecina, ka šogad ir saņemts mazāks atbalsta pretendentu pieteikumu skaits un ir mazāka atbalstam deklarētā …

Pagarināts novēlotā ģeotelpiskā iesnieguma iesniegšanas termiņš līdz 31. augustam Read More »

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi jaunu pasākumu katalogu rīcībai neatbilstību un pārkāpumu gadījumos bioloģiskās lauksaimniecības jomā

Ievērojot to, ka 2022. gadā stājās spēkā Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regula 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu Nr. 834/2007 (turpmāk – Regula 2018/848), šobrīd tiek izstrādāts Bioloģiskās lauksaimniecības likums, uz kura pamata tiks pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi par uzraudzību un kontroli bioloģiskās …

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi jaunu pasākumu katalogu rīcībai neatbilstību un pārkāpumu gadījumos bioloģiskās lauksaimniecības jomā Read More »

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!