Atkāpes

Piemērojam atkāpes, kas noteiktas un apstiprinātas kontroles iestādes standartā “Production standards and control measures”, kurš piemērojams operatoru sertifikācijai trešās valstīs.

Sazinies ar mums!

Atļauju izsniegšanas kārtība

Atļauju izsniegšana nebioloģiskas sēklu un veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai.

Ja nav iespējams iegādāties sēklas un/vai veģetatīvo pavairošanas materiālu, kas audzēti ar bioloģiskās ražošanas metodi, tad ir iespējams kontroles organizācijai lūgt atļauju nebioloģiskās sēklas un/vai veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai. Atļauja tiek izsniegta:

– katrai saimnieciskai vienībai atsevišķi;

– uz vienu sezonu;

– pirms sējas.

Informācija par izsniegtajām sēklu atļaujām un sēklu daudzumiem ir pieejama pēc pieprasījuma kontroles organizācijā.

Atļauja pārejas perioda saīsināšanai

Kontroles organizācija var nolemt ar atpakaļejošu spēku atzīt, ka pārejas periodā ietilpst jebkurš iepriekšējais laikposms, kurā:

1. zemes gabali, kas reģistrēti oficiālā vides aizsardzības vai līdzīgā programmā ar noteikumu, ka attiecīgie pasākumi garantē, ka šajos zemes gabalos nav izmantoti līdzekļi, kurus nav atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā vai

2. zemes gabali bija dabiskas platības vai lauksaimniecības zemes, kas netika apstrādātas ar līdzekļiem, kurus nav atļauts izmantot bioloģiskājā ražošanā.

Laika posmu, kas minēts 1. un 2. punktos, var ņemt vērā, ja kontroles organizācijai ir iesniegti pietiekami pierādījumi, ka attiecīgie nosacījumi ir izpildīti vismaz trīs gadus.

Paralēlā/dalītā ražošana

Saimniecību var sadalīt skaidri nošķirtās vienībās, kurās tiek izmantotas bioloģiskās metodes un, kurās netiek izmantotas. Attiecībā uz augiem, tiem jābūt viegli atšķiramiem, lauksaimniecības dzīvniekiem – dažādu sugu. Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēma tiek piemērota visām uzņēmēja ražošanas vienībām: fiziskā inspekcija, iesniedzamā dokumentācija, atskaites un uzrādāmie dokumenti pārbaudes laikā, aptver visas ražošanas vienības.

Kontakti

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektors

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektora vadītāja

Ieva Lāce

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!