Imports/ Eksports

Uzņēmumi, kas sertificēti pēc līdzvērtības Standarta “Production standards and control measures” Reg. 2018/848 prasībām un, kas plāno nodarboties vai nodarbojas ar eksportu uz ES, jāievēro ES noteiktās prasības produkcijas importam ES, attiecīgi produkcijas laboratorikso izmeklējumu veikšanai un inspekcijas sertifikāta (COI) pieprasīšanai un apstiprināšanai TRACES. 

Uzņēmumi, kas sertificēti pēc STC Standarta Lielbritānijas bioloģisko prasību nodrošināšanai “Production standards GB” Reg. 2007/834, 1235/2008 prasībām un, kas plāno nodarboties vai nodarbojas ar eksportu uz Lielbritāniju (GB), jāievēro GB noteiktās prasības produkcijas importam valstī, attiecīgi produkcijas laboratorisko izmeklējumu veikšanai un inspekcijas sertifikāta (GB COI) pieprasīšanai un izsniegšanai. Bioloģiskās lauksaimniecības prasības Lielbritānijā ekvivalentas EK REg. 834/2007 un Reg. 889/2008 noteiktajām.

Sazinies ar mums!

Uzņēmumiem, kas sertificēti pēc līdzvērtības standarta Standarta “Production standards and control measures” Reg. 843/2007 un Reg. 889/2008 prasībām bioloģisko produkciju eksportējot jāveic pasākumi atbilstoši ES prasībām un sertifikācijas iestādes kontroles shēmas prasībām. 

Pieteikums laboratorisko izmeklējumu veikšanai

Obligāti jāveic produkcijas partijas laboratoriskie izmeklējumi uz pesticīdu atliekvielām, balstoties uz veiktu risku analīzi. Operators iesniedz pieteikumu kontroles iestādei veikt paraugu noņemšanu un produkcijas partijas testēšanu. Lēmums par partijas atbilstību.

Pieteikums produkcijas partijas pārvietošanas uzraudzībai (Fiziska partijas uzraudzība)

Operators iesniedz pieteikumu produkcijas pārvietošanas fiziskai uzraudzībai. Kontroles iestāde veic dokumentu izvērtējumu ( produkcijas izcelsme, uzņēmēju sertifikāti produkcijai, iespējamo neatbilstību un sankciju izvērtējums, laboratoriskie rezultāti u.c.) un produkcijas partijas pārvietošanas fizisku uzraudzību.

Iesniegums inspekcijas sertifikāta (COI) apstiprināšanai

COI pieteikums izsniedzams uz vienu transporta vienību, tas ir, automašīnu, vagonu sastāvu (ja tie ir nenodalāms sastāvs), kuģi utt. Operatoram jābūt reģistrētam TRACES NT sistēmā, reģistrācija veicama pēc ŠEIT aprakstītās shēmas.

Operators iesniedz pieteikumu kontroles iestādei apstiprināt COI sertifikātu TRACES. Pieteikumam pievienojami atbilstošie dokumenti, kas apliecina produkcijas izcelsmi, izsekojamību un atbilstību BL prasībām.

Operators ievada informāciju par eksportējamo produktu  https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login un iesniedz pieprasījumu kontroles iestādei, aizpildot pieteikumu un nosūta uz e-pastu: coi@stc.lv 

COI GB izsniegšanai operators seko vadlīnijām noteiktām Department for Environment Food&Rural Affairs Guidance: Importing organic products from third countries into Great Britain at the end of the transition period  un sniegtajām atbildēm FAQS: Importing organic produce into Great Britain.

Operators aizpilda COI GB formu  par eksportējamo produktu  un nosūta uz e-pastu: coi@stc.lv

Inspekcijas sertifikāta (COI) apstiprināšana

Kontroles organizācija 3 darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas, lemj par COI sertifikāta apstiprināšanu, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildus informāciju. Tālākas darbības ar COI saskaņā ar Reg. 2021/2306 

Kontakti

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektors

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektora vadītāja

Ieva Lāce

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!