Imports/ Eksports

Uzņēmumi, kas sertificēti pēc līdzvērtības Standarta “Production standards and control measures” Reg. 2018/848 prasībām un, kas plāno nodarboties vai nodarbojas ar eksportu uz ES, jāievēro ES noteiktās prasības produkcijas importam ES, attiecīgi produkcijas laboratorikso izmeklējumu veikšanai un inspekcijas sertifikāta (COI) pieprasīšanai un apstiprināšanai TRACES. 

Sazinies ar mums!

Uzņēmumiem, kas sertificēti pēc līdzvērtības standarta Standarta "Production standards and control measures" Reg. 843/2007 un Reg. 889/2008 prasībām bioloģisko produkciju eksportējot jāveic pasākumi atbilstoši ES prasībām un sertifikācijas iestādes kontroles shēmas prasībām. Kā arī papildus prasībām, kas noteiktas vadlīnijās "Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Turkey and Russian Federation", kas paredzētas produkcijas eksportam no Ukrainas, Kazhstānas, Moldovas, Turcijas un Krievijas Federācijas.

Pieteikums laboratorisko izmeklējumu veikšanai

Obligāti jāveic produkcijas partijas laboratoriskie izmeklējumi uz pesticīdu atliekvielām, balstoties uz veiktu risku analīzi. Operators iesniedz pieteikumu kontroles iestādei veikt paraugu noņemšanu un produkcijas partijas testēšanu. Lēmums par partijas atbilstību.

Pieteikums produkcijas partijas pārvietošanas uzraudzībai (Fiziska partijas uzraudzība)

Operators iesniedz pieteikumu produkcijas pārvietošanas fiziskai uzraudzībai. Kontroles iestāde veic dokumentu izvērtējumu ( produkcijas izcelsme, uzņēmēju sertifikāti produkcijai, iespējamo neatbilstību un sankciju izvērtējums, laboratoriskie rezultāti u.c.) un produkcijas partijas pārvietošanas fizisku uzraudzību.

Iesniegums inspekcijas sertifikāta (COI) apstiprināšanai

COI pieteikums izsniedzams uz vienu transporta vienību, tas ir, automašīnu, vagonu sastāvu (ja tie ir nenodalāms sastāvs), kuģi utt. Operators iesniedz pieteikumu kontroles iestādei apstiprināt COI sertifikātu TRACES. Iesniegumam pievienojami atblstošie dokumenti, kas apliecina produkcijas izcelsmi, izsekojamību un atbilstību BL prasībām. Operators ievada informāciju par eksportējamo produktu  https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

Inspekcijas sertifikāta (COI) apstiprināšana

Kontroles organizācija 3 darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas, lemj par COI sertifikāta apstiprināšanu, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildus informāciju. Tālākas darbības ar COI saskaņā ar Reg. 2021/2306 

Kontakti

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektors

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektora vadītāja

Ieva Lāce

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!