Pārstrādes uzņēmumu sertifikācija

Sertifikācija tirdzniecības, pārstrādes un uzglabāšanas jomās, kā arī, ja tas saistīts ar tirdzniecību, bez reālas produkcijas pārvietošanas, kā arī nodarbojoties ar eksportu. Informācija un dokumenti par BL sertifikācijas procesu.

Sazinies ar mums!

Sertifikācija

Pārstrāde un pārfasēšana

Pārtikas un barības ražošanas uzņēmumi, kas veic jebkuru darbību, kas izmaina sākotnējo produktu. Produkcijas ražošanā galvenokārt izmanto lauksaimniecības izcelsmes sastāvdaļas un apstrādē izmanto bioloģiskas, mehāniskas un fiziskas metodes. Pārstrādes sertificējamās darbības ietver arī produktu pārfasēšanu un marķēšanu. Sertifikācijai jāaptver visi posmi, tai skaitā apakšuzņēmēju veikto darbību izpilde. Pārstrādes un pārfasēšanas sertifikācijai nepieciešamie dokumenti meklējami zemāk.

Uzglabāšana

Bioloģiskās produkcijas uzglabāšanas jomas sertifikācija ietver telpu, vietu, kurās tiek uzglabāti, izvietoti īslaicīgai uzglabāšanai bioloģiski ražoti produkti. Uzglabāšanas uzņēmumu sertifikācijai nepieciešamie dokumenti meklējami zemāk.

Tirdzniecība

Tirdzniecības uzņēmumu sertifikācija ietver visus iesaistītos posmus, arī tādus, kas tiek veikti bez fiziskas produkcijas pārvietošanas, tikai uz dokumentu pamata.Tirdzniecības uzņēmumu sertifikācijai nepieciešamie dokumenti meklējami zemāk.

Apstiprinājumu izsniegšana līdzekļiem un vielām

Apstiprinājumu izsniegšana materiāliem un vielām, kuras var tikt izmantotas bioloģiskā lauksaimniecības produkcijas ražošanā

Kontakti

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektors

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektora vadītāja

Ieva Lāce

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!