svarīgi zināt

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (STC) nodarbojas ar bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāciju ārpus ES saskaņā ar Reg. 2018/848 Eiropas komisijas atzinumu atbilstoši Reg. 1234/2008 IV pielikumā norādītām valstīm un sfērām. STC izstrādātas procedūras un pasākumi bioloģiskās produkcijas integritātes nodrošināšanai visos ražošanas, pārstrādes, tirdzniecības un transportēšanas posmos. Visiem procesa posmiem obligāti jābūt pakļautiem sertifikācijai, lai bioloģiskais produkts patērētājam tiktu piedāvāts ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu.

Sazinies ar mums!

Svarīgi zināt

Iesniedzamās atskaites par saražoto un realizēto produkciju Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumiem

Dokumenti, kas sagatavojami Bioloģiskās produkcijas sertifikācijai līdz pārbaudes veikšanai un, kuri jāuzrāda pārbaudes laikā. Lai tiktu nodrošināta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas izsekojamība un integritāte sertificētajiem operatoriem periodiski ir jāiesniedz atskaites par saražoto, pārstrādāto produkciju. Obligāti jāiesniedz:

Produkcijas pārvietošana iekšējā tirgū (bez eksporta)

Iekšējo produkcijas pārvietošanas sertifikātu (TC) izsniegšanas shēma sertificētajiem operatoriem

Bioloģiski ražotās produkcijas izsekojamības nodrošināšana un uzraudzība

Bioloģiskās produkcijas izsekojamības nodrošināšana ir viens no būtiskākajiem elementiem drošā, pārskatāmā un uzticamā tirgus nodrošināšanā. Lai tiktu nodrošināta BL produkcijas uzticamība un drošums patērētājiem, SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs izviedojis sistēmu izsekojamības nodrošināšanā visos kontroles posmos.

sertificēto operatoru saraksts

Sertificētie operatori SIA Sertifikācijas un testēšanas centrā pēc līdzvērtības protokola Reg. 843/2007

sertifikācijas procedūras

STC sertifikācijas shēmas procedūras saskaņā ar ISO 17065 standarta prasībām

Iespēja nosūtīt paraugus uz labākajām Eiropas laboratorijām:

Kontakti

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektora vadītāja

Ieva Lāce

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektors

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!