Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru tipa apstiprināšana

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/1628 nosaka būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības kārtību autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru, kā arī atsevišķu dzelzceļa un upju satiksmē izmantojamo iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā, šo motoru tipa apstiprināšanas kārtību un tirgus uzraudzību.

Sazinies ar mums

Kā iegūt sertifikātu?

1. Pieteikuma iesniegšana

Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz pieteikumu par katru motora tipa vai motoru saimes ES tipa apstiprinājuma saņemšanu, kā arī informatīvo mapi

2. Tehniskā dienesta izvēle

Tehniskās dienesta izvēle un izvērtēšana. Dokumentācijas un parauga nosūtīšana.

3. Rezultātu izvērtēšana

Testēšanas protokola un tehniskā apraksta saņemšana no tehniskā dienesta. Saņemtās tehniskās dokumentācijas izvērtēšana.

4. Ražotnes pārbaude

Sertifikācijas institūcija veic ražotnes auditu. Pozitīva rezultāta gadījumā izsniedz ražotnes atbilstības apliecinājumu.

5. Pēdējais solis

Savstarpēji parakstot nodošanas aktu un veicot apmaksu, sertifikācijas institūcija izsniedz EK tipa atbilstības apliecinājumu.

Kontakti

Galvenais eksperts

Ilmārs Zaķis

Sertifikācijas eksperte

Iveta Šķērstiņa

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!