Bioloģiskā lauksaimniecība ārpus ES pēc ekvivalences prasībām

Prasības attiecībā uz bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāciju trešajās valstīs  noteiktas ES Regulās (EK) Nr. 834/2007 un Nr. 889/2008. Attiecībā uz valstīm ārpus ES tiek piemērotas līdzvērtības prasības, lai produktus laisti brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā.  

STC sertificē bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumus trešajās valstīs atbilstoši “Production standard and control measures” standartam valstīm un darbībām, kas noteiktas Komisijas Regulas (ES) Nr. 2021/2325 II pielikumā. Šajā pielikumā ir izveidots to trešo valstu un darbību saraksts, kurām ir atļauts veikt bioloģiskās ražošanas sertifikāciju, lai ES valstīs turpmāk importētu bioloģiskos produktus, pamatojoties uz Regulu (ES) 2018/848 un saskaņā ar 33. panta 2. punktu. 834/2007 ) un 3. punktu.

Sazinies ar mums!

Sertifikācijas pakalpojumi

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas shēma

Sertifikācijas shēma operatoriem, kas vēlas iekļaut savu darbību bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā un ražot produkciju ar atsauci uz bioloģisko lauksaimniecību, izmantojot norādes “”bio”, “organic” un līdzīgas.

Ražošanas uzņēmumu sertifikācija

Operatoriem, kas nodarbojas ar Augkopību, lopkopību, biškopību un/vai savvaļas augu vākšanu

Pārstrādes uzņēmumu sertifikācija

Operatoriem, kas nodarbojas ar bioloģiskās produkcijas pārstrādes darbībām, pārfasēšanu, uzglabāšanu un tirdzniecību.

Imports / Eksports

Prasības, bioloģiskajai produkcijai, kas ražota ārpus ES un paredzēta laišanai brīvā apgrozībā Eiropas savienībā.

atkāpes

Piemērojamās atkāpes pēc līdzvērtīguma prasībām saskaņā ar Standartu “Production Standards and control measures”

Svarīgi zināt

Atskaites un dokumenti, kas iesniedzami konstatētu neatbilstību gadījumos. Informāciju par prasībām, kas jāievēro bioloģiskās produkcijas integritātes un izsekojamības nodrošināšanai, tajā skaitā, iekšējā produkcijas pārvietošanas sertifikāta (TC) izsniegšanu

Sadarbība

Kontakti

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektors

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektora vadītāja

Ieva Lāce

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!