Bioloģisko produktu marķēšana

Marķējumā “Bio” un ‘’Eko” var izmantot visā Kopienā un jebkurā Kopienas valodā, atsevišķi vai saistīti, tādu produktu marķēšanai un reklamēšanai, kuri atbilst Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 prasībām. Sīkāk https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_en.pdf

Sazinies ar mums!

Marķējumā norāda: ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipu Logotipa vizuālajā laukā norāda arī kontroles institūcijas kodu, kas kontrolē uzņēmēju, kas ir veicis pēdējo ražošanu vai sagatavošanu. Zem kontroles institūcijas koda norāda vietu, kur ražoti produkta sastāvā esošie lauksaimniecības izejmateriāli. Minētā norāde ir attiecīgi vienā no šādiem veidiem: „Lauksaimniecība ES” – lauksaimniecības izejmateriāli ir audzēti ES; „Lauksaimniecība ārpus ES” – lauksaimniecības izejmateriāli ir audzēti trešās valstīs; „Lauksaimniecība ES/ārpus ES” – daļa lauksaimniecības izejmateriālu ir audzēti ES, un daļa – trešā valstī. Norādi „ES” vai „ārpus ES” var aizstāt vai papildināt ar valsts nosaukumu, ja visi lauksaimniecības izejmateriāli, kas ir produkta sastāvā, ir audzēti attiecīgajā valstī.

Informācija par mērķējumu pieejama aprakstā: THE EU ORGANIC LOGO

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!