Certification of processing and trading companies

Processing of organic products presents a possibility to produce and offer on the market quality products with high added value and use the EU logo of organic farming on the product label, which offers consumers confidence about the origins and qualities of their food and drink and its presence on any product ensures compliance with the EU organic farming regulations.

Contact us

Certification process

Application for inclusion in the organic farming control system

Applications are accepted throughout the year. Activities in which one wishes to certify must be mark with "X" (paragraphs 6, 7, 9, 10)

Description of activities of the company

A contract is concluded with the company, an agreement about payment and the declaration is signed.

Conclusion of a contract

A contract is concluded with the company, an agreement about payment and the declaration is signed.

Inspection at the premises of the company

After all the necessary documents have been signed and received the parties agree on the actual time of inspection at the premises of the company

PĀRBAUDES LAIKĀ UZRĀDĀMIE DOKUMENTI

  • Uzņēmuma paškontroles dokumentācija – HACCP, kurā iekļauti un identificēti kritiskie posmi darbībās ar bioloģiskiem produktiem, uzraudzības pasākumi;
  • Dokumenti, kas nodrošina produktu un izejmateriālu iepirkšanu, izlietojumu, saražotās, realizētās produkcijas uzskaiti- izsekojamību uzņēmumā. Grāmatvedības dokumenti;
  • Neatbilstošu bioloģisko produktu, sūdzību reģistrācijas žurnāls;
  • Darbībās ar bioloģiskās lauksaimniecības produktiem iesaistīto darbinieku apmācību protokoli;
  • Bioloģisko lauksaimniecības produktu, izejvielu piegādātāju saraksts, sertifikātu kopijas.

Certificate

After inspection documents are evaluated and in case of compliance a certificate is issued.

Contacts

Sector of Organic Farming in Latvia

Chief Expert (processing) in Organic Farming in Latvia

Daiga Tukiša

Contact us

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!