Pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumu sertifikācija

Bioloģiskās produkcijas pārstrāde ir iespēja ražot un piedāvāt tirgū kvalitatīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību un produkta marķējumā izmantot ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipu, kas sniedz patērētājiem pārliecību par pārtikas un dzērienu izcelsmi un īpašībām un tā klātbūtne uz jebkura produkta apliecina atbilstību ES bioloģiskās lauksaimniecības regulu prasībām.

Sazinies ar mums!

sertifikācijas norise

Iesniegums par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā

Var pieteikties visu gadu. Ielikt X tajās darbībās, ko vēlas sertificēt (punkti 6,7,9,10)

Uzņēmuma darbības apraksts

Ar uzņēmumu tiek noslēgts līgums, parakstīta vienošanās par samaksu un deklarācija.

Līguma noslēgšana

Ar uzņēmumu tiek noslēgts līgums, parakstīta vienošanās par samaksu un deklarācija.

Pārbaude uzņēmumā

Kad parakstīti un saņemti visi nepieciešamie dokumenti, vienojas par faktisko pārbaudes laiku uzņēmumā.

PĀRBAUDES LAIKĀ UZRĀDĀMIE DOKUMENTI

  • Uzņēmuma paškontroles dokumentācija – HACCP, kurā iekļauti un identificēti kritiskie posmi darbībās ar bioloģiskiem produktiem, uzraudzības pasākumi;
  • Dokumenti, kas nodrošina produktu un izejmateriālu iepirkšanu, izlietojumu, saražotās, realizētās produkcijas uzskaiti- izsekojamību uzņēmumā. Grāmatvedības dokumenti;
  • Neatbilstošu bioloģisko produktu, sūdzību reģistrācijas žurnāls;
  • Darbībās ar bioloģiskās lauksaimniecības produktiem iesaistīto darbinieku apmācību protokoli;
  • Bioloģisko lauksaimniecības produktu, izejvielu piegādātāju saraksts, sertifikātu kopijas.

Sertifikāts

Pēc pārbaudes izvērtē dokumentus un atbilstības gadījumā izsniedz sertifikātu.

Kontakti

Bioloģiskās lauksaimniecības Latvijā sektors

Bioloģiskās lauksaimniecības Latvijā galvenā eksperte (pārstrāde)

Daiga Tukiša

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!