STC Laboratory

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” struktūrvienība “STC laboratorija” ir Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta institūcija, kas ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām (identifikācijas numurs LATAK-T-021) jomā – transportlīdzekļu, ārpus telpām izmantojamo iekārtu, mašīniekārtu parametru testēšana, transportlīdzekļu bremžu sistēmas veiktspējas un funkcionālās drošības, reakcijas laika, enerģijas uzkrāšanas ierīču, bremžu cilindra mehāniskās bloķēšanas ierīces, piekabes inerces bremzēšanas sistēmas, bremžu pretbloķēšanas sistēmas, bremžu EBS sistēmas pārbaude, darba vides vibrācijas testēšana, ārpus telpām izmantojamo iekārtu trokšņu emisijas testēšana, darba vides trokšņu testēšana, spēļu ierīču-amerikāņu ruletes pārbaude, mašīniekārtu, tajā skaitā cilvēku pacelšanai paredzēto mašīnu, kas paceļ cilvēkus augstāk par 3 m testēšana, apgaismojuma testēšana, vides fizikālo parametru testēšana un veikt inspicēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standarta prasībām (identifikācijas numurs LATAK-I-456) jomā: ūdensskaitītāju atkārtotā verificēšana, spēļu un rekreācijas laukumu pārbaudes, Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamu transportlīdzekļu individuālu apstiprināšanu un pārbūves atzīšanu. Lauku, koku un krūmu smidzinātāju pārbaudes.

Contact us

Services

Testing of vehicles

According to Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council

Testing of equipment

According to Cabinet Regulation No 195 Safety Rules for Machinery and European Commission Directive 2006/42/EC

Testing of rebuilt vehicles

Reliability of seat anchorages, stability test

Measurement of work enviroment parameters

Lighting, air temperature, relative air humidity, air velocity, dust, hand-arm vibration, noise, body vibration, environmental noise

Verification of water meters

Cold and hot type water meters DIN15 and DIN20 are verified.

Testing of milk measurement equipment

We perform testing of non-automatic weighing instruments, measuring cans, milk meters

Inspections of playgrounds and recreational areas

Regulation No 18 issued by the Cabinet of Ministers Regarding Playgrounds and Recreational Areas approved on 07.01.2020 and effective from 17.01.2020.

Testing of gaming devices/American roulette

Establishing characteristics according to the Order No DI-31 of 21 March 2012 of the Director of the Gaming Control Authority under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania.

Other testing services

Mass measurement up to 100 tons, force measurement up to 10 KN, pressure measurement up to 250 BAR, electrical measurements (grounding, resistance, power circuits).

Contacts

HEAD OF STC LABORATORY, EXPERT, ENGINEER

Andris Circenis

Contact us

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!