Job Openings

Sertifikācijas un testēšanas centrs

Esam uzņēmums, kas darbojas starptautiskā mērogā bioloģiskās lauksaimniecības un mašīnbūves sertifikācijas jomā.

Meklējam enerģiskus, ar iniciatīvu apveltītus un progresīvi domājošus kolēģus,
kuri būtu gatavi iesaistīties uzņēmuma nākotnes projektu attīstībā.

We invite you to apply

namu apsaimniekotājs

Organizē saimniecisko un tehnisko apgādi atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, ievērojot darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības.

Laboratorijas tehniskais vadītājs

Izstrādā un pilnveido testēšanas programmas un metodes, pārbauda metožu piemērotību. Izstrādā  komercpiedāvājumus.

sERTIFIKĀCIJAS PAKALPOJUMU PROJEKTU VADĪTĀJs

Administrē un koordinē sertifikācijas pakalpojumu izstrādes projektu aktivitātes, pārstāv uzņēmumu Latvijā un ārvalstīs. Veic tirgus izpēti dažādu starptautisku standartu attīstībai.

bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas izbraukuma eksperts

Novērtē bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumus atbilstoši normatīvajiem aktiem un noformē dokumentāciju atbilstoši kvalitātes sistēmas prasībām.

ORGANIC FARMING EXPERT (third country customers)

Novērtē bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumus atbilstoši normatīvajiem aktiem un noformē dokumentāciju atbilstoši kvalitātes sistēmas prasībām.

Organic farming expert for third country clients

Novērtē bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem un kvalitātes sistēmas prasībām Trešo valstu klientiem.

STC Laboratory Testing Engineer

Patstāvīgi testē mašīniekārtu, lauksaimniecības un mežizstrādes tehnikas, tajā skaitā piekabju, funkcionālo un konstruktīvos parametrus. Mēra darba vides parametrus. 

Inspections Expert

Pārbauda lauksaimniecības tehniku atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Strādā ar dažāda veida mērīšanas iekārtām.

Contact us

Contact us

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!