Iekārtu risku novērtējums

Lai ražotājs būtu pārliecināts, ka iekārta atbilst normatīvo aktu prasībām, jāveic būtisko drošības prasību identifikācija un iekārtas risku novērtējums.

Sazinies ar mums

Risku izvērtējuma iegūšana

1. Pieteikuma iesniegšana

Ražotājs vai viņa pārstāvis iesniedz pieteikumu un tehnisko dokumentāciju.

2. Risku izvērtējuma process

Riska novērtējuma gaitā tiek identificēti apdraudējumi visa iekārtas dzīves cikla garumā. Katrs identificētais apdraudējums tiek novērtēts un noteikti pasākumi, kas samazinātu apdraudējumu līdz pieņemamam līmenim

3. Risku vērtējuma izsniegšana

Savstarpēji parakstot nodošanas aktu un veicot apmaksu, sertifikācijas institūcija izsniedz sagatavotu riska izvērtējumu.

Kontakti

galvenais eksperts

ilmārs zaķis

Sertifikācijas eksperts

Ainārs Iesavs

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!