produktu Imports no trešām valstīm

Uzņēmējiem, kuri plāno importēt bioloģiskās lauksaimniecības produkciju Eiropas Savienībā, ir jānodrošina atbilstība ES tiesību aktiem gan bioloģiskajiem, gan vispārējiem tiesību aktiem pārtikas jomā. Sīkākai informācijai https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade_lv

Sazinies ar mums!

Sertifikācijas norise

Iesniegums par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā

Var pieteikties visu gadu. Ielikt X tajās darbībās, ko vēlas sertificēt (punkts 10)

Uzņēmuma darbības apraksts

Ar uzņēmumu tiek noslēgts līgums, parakstīta vienošanās par samaksu un deklarācija.

Līguma noslēgšana

Ar uzņēmumu tiek noslēgts līgums, parakstīta vienošanās par samaksu un deklarācija.

Pārbaude uzņēmumā

Kad parakstīti un saņemti visi nepieciešamie dokumenti, vienojas par faktisko pārbaudes laiku uzņēmumā

Sertifikāts

Pēc pārbaudes izvērtē dokumentus un atbilstības gadījumā izsniedz sertifikātu.

Kontakti

Bioloģiskās lauksaimniecības Latvijā sektors

Bioloģiskās lauksaimniecības Latvijā sektora vadītājs, vecākais eksperts

Dzintars Vīņauds

Bioloģiskās lauksaimniecības Latvijā galvenā eksperte (pārstrādē)

Daiga Tukiša

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!