Pārbūvētu transportlīdzekļu testēšana

Sēdekļu stiprinājumu vietu izturība, stabilitātes pārbaude. Ja, esiet pārbūvējuši M vai N kategorijas transportlīdzekli, tad saskaņā ar ANO EEK noteikumiem, CSDD tipa apstiprinājuma saņemšanai, veicot transportlīdzekļa pārbūvi jātestē:

Sazinies ar mums!

Pakalpojumu veidi

Sēdekļu stiprinājumu vietu izturības pārbaude

Transportlīdzekļu sēdekļu stiprinājumu izturība (ANO/EEK noteikumi Nr.80 par lielas pasažierietilpības transportlīdzekļu sēdekļu apstiprināšanu un šo transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz sēdekļu un to stiprinājuma vietu izturību).

Stabilitātes pārbaude

Transportlīdzekļu stabilitāte (ANO/EEK noteikumi Nr.107 – Vienoti noteikumi par M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz to vispārīgo konstrukciju).

Kontakti

STC laboratorijas vadītājs, EKSPERTS, INŽENIERIS

Andris Circenis

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!