Sertifikācijas shēma bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas sertifikācijai

Ikvienam uzņēmējam ārpus ES, kurš iesaistīts bioloģiskās produkcijas aprites posmos ir jābūt iekļautam bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā un jāizpilda prasības, pēc līdzvērtības Reg. 2018/848 prasībām. Bioloģiskos produktus var importēt ES tikai tad, ja importētāja operatoru (t. sk. eksportētājus) ir sertificējusi sertifikācijas iestāde, kura ir Eiropas komisijas atzīta pēc līdzvērtības standarta konkrētai produktu kategorijai Reg. 1235/2008 IV pielikuma. EK ir atzinusi SIA “Sertifikācijas un testēšanas centra” darbību, pēc līdzvērtības prasībām bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijai ārpus ES, pēc Reg. 1235/2008 IV pielikuma.  «PRODUCTION STANDARDS AND CONTROL MEASURES (CONTROL BODY STANDARD)»

Sazinies ar mums!

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas shēma

Iesniegums uzņēmuma iekļaušanai Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas sistēmā

Aizpildītas iesnieguma formas nosūtīšana par uzņēmuma iekļaušanu Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas sistēmā uz e-pastu: coi@stc.lv ar pievienotiem uzņēmuma reģistrāciju apliecinošiem dokumentiem

Iesnieguma izvērtēšana

Tiek izvērtēts saņemtais iesniegums, papildus informācijas un dokumentācijas pieprasīšana, atkarībā no sertificējamās jomas

Līguma slēgšana

Līguma noformēšana par sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanu un deklarācijas, par apņemšanos ievērot BL prasības, parakstīšana

Pārbaude uzņēmumā

Pārbaudes plānošana, kas ietver operatora informēšanu par pārbaudes laiku un norisi, vērtēšanas procesa norisi un kritērijiem. Tiek izvērtēti operatora iesniegtie dokumenti, nepieciešamības gadījumā pieprasīta papildus informācija. Tam seko pārbaudes veikšana uzņēmumā, kuras noslēguma tiek sastādīti un novērtēšanas dokumenti.

Pārbaudes dokumentu izvērtēšana un sertifikācijas lēmuma pieņemšana

Tiek izvērtēti pārbaudes laikā sastādītie novērtēšanas dokumenti un pieņemts sertifikācijas lēmums

procedūras sertifikācijas procesu nodrošināšanai

STC Sertifikācijas procedūras bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas procesa nodrošināšanai

Kontakti

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektors

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektora vadītāja

Ieva Lāce

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!