SPĒĻU UN REKREĀCIJAS LAUKUMU PĀRBAUDES

Ministru kabineta izdotie noteikumi par “Spēļu un rekreācijas laukumu drošības noteikumi “ Nr. 18 pieņemti 07.01.2020. un stājušies spēkā ar 17.01.2020.

Sazinies ar mums!

Pārbaudes process

1.KAS IR SPĒĻU LAUKUMS

Tas ir laukums, kas ir aprīkots ar spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām un aprīkojumu, kuru atbalsta struktūra nodarbošanās laikā paliek nekustīga un, kurš ir paredzēts, lai kāpelētu, lēkātu, šūpotos, slidinātos, grieztos, rāpotu, līstu, veiktu jebkuru minēto darbību kombināciju vai veiktu darbības savu fizisko vai intelektuālo spēju saglabāšanai vai uzlabošanai un tajā ir uzstādītas vairāk nekā četras spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas.

2. KĀDAS IR PĀRBAUDĀMĀS IEKĀRTAS

 • Smilšu kaste
 • Šūpoles
 • Slīdkalniņš
 • Trošu ceļš
 • Karuselis
 • Šūpošanās iekārta (atsperu šūpoles, līdzsvara šūpoles u. c.)
 • Telpiskais tīklojums
 • Pilnīgi nožogota rotaļu iekārta
 • Kompleksa rotaļu iekārta
 • Batuts
 • Kāpelēšanas iekārta
 • Parkūra iekārta
 • Vingrošanas iekārta
 • Trenažieris
 • Skrituļošanas sporta būvju aprīkojums
 • Mākslīgā kāpšanas konstrukcija
 • Brīvpiekļuves sporta rīks (aprīkojums sportam: badmintons, basketbols, futbols u.c.)

3. PĀRBAUŽU VEIDI UN PERIODISKUMS

Regulārā vizuālā pārbaude, kuru veic atbilstoši laukuma noslodzei, specifikai un iespējamiem riskiem un kurā pārbauda iekārtu, to detaļu un laukuma pārklājuma vispārējo stāvokli un konstatē defektus un acīmredzamus apdraudējumus, ko izraisījusi mantas bojāšana, lietošanas apstākļi vai laikapstākļi.

Ekspluatācijas pārbaude, kuru veic ne retāk kā četras reizes gadā un kurā tiek detalizēti pētīti defekti, iekārtu darbība, dažāda veidu nodilums, nolietojums un stabilitāte pārmērīgu kustību dēļ.

Ikgadējā galvenā pārbaude, kuru veic ne retāk kā reizi gadā un kurā tiek noteikts iekārtas un laukuma vispārējais drošuma līmenis (nosakot iekārtu, pamatu un pārklājuma vispārējo drošuma līmeni), tiek pārbaudīta iekārtas funkcionalitāte un stabilitāte un tiek veikta riska novērtēšana.

Pēcuzstādīšanas pārbaude, kuru veic pirms publiskā spēļu un rekreācijas laukuma nodošanas ekspluatācijā vai, ja tas nav jānodod ekspluatācijā, pirms tā atvēršanas publiskai lietošanai. Pēcuzstādīšanas pārbaudi veic arī tad, ja tiek aizvietota kāda no spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām, būtiski pārkārtojot vai attīstot publisko spēļu un rekreācijas laukumu līdz ar to sasniedzot atbilstību līdz spēļu laukuma prasībām. Pirms pēcuzstādīšanas pārbaudes veikšanas publiskā spēļu un rekreācijas laukuma valdītājs nodrošina laukuma vai attiecīgās iekārtas nepieejamību lietošanai.

4. KAS IR PĀRBAUDES VEICĒJS

Publisko spēļu un rekreācijas laukumu un tajos uzstādīto spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu pēcuzstādīšanas pārbaudi veic neatkarīgs pārbaudes veicējs, kas nav pārbaudāmā laukuma un tajā uzstādīto spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu valdītājs, ražotājs, importētājs, izplatītājs, vai citā veidā iesaistīts to projektēšanā, izstrādē, ražošanā, piegādē, uzstādīšanā, uzturēšanā. Tas ir akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā.

5. NOTEIKUMI NEATTIECAS

1) iekārtām, kas paredzētas lietošanai mājas apstākļos

2) piepūšamām rotaļu iekārtām

3) virvju atrakciju iekārtām

4) publiskajām atrakciju iekārtām

5) ūdens atrakciju iekārtām

6) iekārtām, kuras lietojamas kompetentā uzraudzībā

Kontakti

STC laboratorijas vadītājs, EKSPERTS, INŽENIERIS

Andris Circenis

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!