Tehniskās dokumentācijas novērtējums

Attiecas uz jaunajām mašīnām, kas tiek laistas Eiropas Savienības iekšējā tirgū, un NAV iekļautas IV pielikuma sarakstā. Tehniskās dokumentācijas vērtējumu veic ar vai bez parauga testēšanas, atbilstoši Direktīvas 2006/42/EK prasībām.

Sazinies ar mums

Apstiprinājuma iegūšana

1. Pieteikuma iesniegšana

Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz pieteikumu ar dokumentu paketi, kā arī sertificējamā objekta paraugu (ja tas nepieciešams).

2. Parauga testēšana

Sertifikācijas institūcija, pēc dokumentu izvērtēšanas, pieaicina akreditētu laboratoriju sertificējamā objekta testēšanai (ja nepieciešams).

3. Rezultātu izvērtēšana

Pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas no laboratorijas un to izvērtējuma, pozitīva rezultāta gadījumā, sertifikācijas institūcija noformē produkta tehniskās dokumentācijas atbilstību prasībām apstiprinājumu.

4. Apliecinājuma izsniegšana

Savstarpēji parakstot nodošanas aktu un veicot apmaksu, sertifikācijas institūcija izsniedz sagatavotu apstiprinājumu par tehniskās dokumentācijas atbilstību ES direktīvas 2006/42/EK prasībām.

Kontakti

Galvenais eksperts

Ilmārs Zaķis

Sertifikācijas eksperts

Ainārs Iesavs

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!