Ūdens skaitītāju verificēšana

Ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana jāveic reizi 4 gados. Pilna verificēšanas procesa izpildes laiks līdz 4 stundām. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”

Sazinies ar mums!

Verificēšanas procesa norise

1.

Piezvaniet un saskaņosim vēlamo datumu un laiku

2.

Norunātajā datumā un laikā atvediet ūdens skaitītājus

Adrese: Dārza iela 12, Priekuļi, Cēsu novads

3.

Saņemiet atpakaļ ūdens skaitītājus pēc 4 stundām

Kontakti

STC laboratorijas vadītājs, EKSPERTS, INŽENIERIS

Andris Circenis

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!