Individuāla transportlīdzekļa apstiprināšana reģistrēšanai

Individuālās lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikai, tās piekabēm un maināmām velkamām iekārtām, kā arī speciālai traktortehnikai veic individuālu transportlīdzekļu apstiprināšanu, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 731 „Individuālo lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”

Sazinies ar mums!

Individuālo transportlīdzekļu apstiprināšanas norise

1. Dokumentācijas iesniegšana

1.Iesniegums;

2. Deklarācija par individuālo transportlīdzekļu piederību, vai apliecinājums par izcelsmi;

3. Tehniskā informācija.

2. VIENOŠANĀS PAR EKSPERTĪZES LAIKU UN VIETU​

3. TEHNISKĀ EKSPERTĪZE​

Veic mērījumus un vērtē atbilstību dokumentācijai un tehniskajām prasībām.

4. TEHNISKĀS EKSPERTĪZES ZIŅOJUMS UN APSTIPRINĀJUMS​

Sagatavo ziņojumu divos ekspemplāros, vienu no tiem nodod transportlīdzekļu īpašniekam. Uz ziņojuma pamata izsniedz individuālo transportlīdzekļa apstiprinājumu.

Kontakti

Inspicēšanas eksperts

Kalvis Priede

STC laboratorijas vadītājs, Inspicēšanas eksperts

Andris Circenis

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!