Svarīga informācija

Izmaiņas normatīvajos aktos, sertifikācijas kārtībā

Sazinies ar mums!

Lūdzu pievērsiet uzmanību, ja:

  1. Plānojat iepirkt graudus, zirņus vai griķus no citām saimniecībām un tos realizēt no savas saimniecības, tad: Pārtikas un veterinārajā dienestā ir jāreģistrējas kā vairumtirgotājam. SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” ir jāsertificē tirdzniecības joma.
  2. Graudu kaltēšana ir jāveic savā graudu kaltē vai cita uzņēmuma bioloģiski sertificētā kaltē. Gadījumā, ja Jūsu uzņēmums sniedz kaltēšanas pakalpojumus citām bioloģiskām saimniecībām, šī darbība ir jāsertificē. Informācija par kaltes sertifikāciju: parstrade.bl@stc.lv
wheat, field, wheat field-6536039.jpg
grain, corn, beans-563128.jpg

KONVENCIONĀLO SĒKLU UN VEĢETATĪVO PAVAIROŠANAS MATERIĀLU UZSKAITE

Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumiem 2022.gadā ir jāsniedz ziņas Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) par izmantoto konvencionālo sēklu un veģetatīvo pavairošanas materiālu, tai skaitā arī par vispārējā atļaujā iekļautajām sugām.

Uzskaites forma pieejama VAAD mājaslapā: https://saite.lv/DHbZp

Tas nepieciešams, lai veicinātu bioloģiskas izcelsmes pavairošanas materiāla tirgus attīstību, bioloģiskas izcelsmes pavairošanas materiāla sortimenta paplašināšanu un pieejamības veicināšanu.

Sugu SARAKSTS, kurām piešķirta vispārējā atļauja izmantot konvencionālas izcelsmes sēklas bioloģiskās produkcijas ražošanai 2022. gadā.

BIOLOĢISKO MĀJPUTNU TURĒTĀJI- IEVĒROJIET BIODROŠĪBU!

Eiropā kopš pagājušā gada rudens ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa. Sākoties savvaļas putnu migrācijai, putnu gripas vīrusi var tikt izplatīti arī Latvijā, tāpēc aicinām rūpīgi organizēsiet mājputnu turēšanu.

Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties jāziņo Pārtikas un veterinārais dienests, bioloģiski sertificētiem mājputnu ganāmpulkiem, jānodrošina visu veterināro pasākumu uzskaite un uzrādīšana sertifikācijas iestādei pārbaudes laikā.

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” atgādina Pārtikas un veterinārais dienests aicinājumu mājputnu turētājiem stingri ievērot biodrošību un citus noteikumus, lai nepieļautu putnu gripas un citu slimību ievazāšanu novietnē:

  • mājputnu barošana un dzirdināšana jāorganizē mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu barībai un pakaišiem;

  • mājputnu novietņu darbiniekiem un personām, kuras nonāk kontaktā ar mājputniem, jānodrošina darba vai maiņas apģērbs un apavi, ko lieto tikai mājputnu turēšanas vietā;

  • mājputnu dzirdināšanai jāizmanto ūdens, kas nav iegūts virszemes ūdenskrātuvēs;

  • lai novērstu tiešu un netiešu kontaktu ar savvaļas ūdensputniem, aizliegts mājputnus, kas ir ūdensputni, izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs;

  • aizliegta dalība tirgos ar mājputniem un izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām.

calf, cow, brown-829430.jpg

IZMAIŅAS NOTEIKUMOS PAR NEBIOLOĢISKU DZĪVNIEKU IEVEŠANU GANĀMPULKĀ.

Izmaiņas noteikumos par nebioloģisku dzīvnieku ievešanu ganāmpulkā no 2022.gada 1.janvāra!

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!