Svarīga informācija

Izmaiņas normatīvajos aktos, sertifikācijas kārtībā

Sazinies ar mums!

Iespējamie bioloģiskās produkcijas piesārņojuma un apdraudējuma avoti saimniecībā

Uzsākot saimniekošanu atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības principiem, uzņēmējam savā uzņēmumā jāapzina iespējamie riska avoti, jānovērtē riska pakāpe un jāizprot riska cēloņi.

Nākamais solis ir izstrādāt piesardzības pasākumu plānu, kas saimnieciskās darbības laikā jāīsteno, lai novērstu produkcijas piesārņojumu visā uzņēmēja ražošanas procesā.

BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU TIRDZNIECĪBA LDC

Informējam, ka no 2023.gada 21. marta Lauksaimniecības datu centra (LDC) mājas lapas autorizētajā sadaļā ir atvērta platforma sludinājumu publicēšanai par bioloģisko lauksaimniecības dzīvnieku pārdošanu/pirkšanu.

Sīkāks apraksts par sludinājumu publicēšanu pieejams LDC mājas lapas https://registri.ldc.gov.lv/ publiskajā sadaļā Bioloģiskā lauksaimniecība.

Kā pievienot sludinājumu par dzīvnieku pārdošanu un pirkšanu bioloģisko dzīvnieku tirdzniecības portālā – skatīt prezentāciju!

JAUNA BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS SERTIFIKĀTU IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA NO 2023. GADA 1. JANVĀRA!

No 2023.gada 1. janvāra bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāti tiks izsniegti un būs pieejami publiski tikai kopējā Eiropas Komisijas mājas lapā TRACES. Pārejas periods uz jauno sistēmu būs noslēdzies un no  jaunā gada sertifikāti tiks izsniegti tikai  EK vietnē TRACES.

Jaunā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, nosaka pilnīgi jaunu kārtību, kā tiek izdoti, uzturēti un publiskoti bioloģiskās lauksaimniecības operatoru sertifikāti:

  1. Notiek vienoti visās Eiropas savienības valstīs EK vietnē TRACES NT, kur sertifikāts viegli pieejams visās oficiālajās ES valodās un visām ieinteresētajām pusēm,
  2. Tiek izsniegts viens sertifikāts operatoram, ja tiek veiktas ražošanas un pārstrādes darbības,
  3. Viegli pārbaudāms sertifikāta patiesums un derīgums, mazinot viltošanas riskus, kas to padara drošāku biznesā

Līdz ar visu iepriekš minēto, arī sertifikātu meklēšana notiks citādāk.

Arī STC pielāgo savu datu bāzi darbam pēc jaunās sistēmas, tādēļ, sākot no 2023.gada 1. janvāra,  sertifikāti, tiks izsniegti un būs pieejami tikai TRACES sertifikātu uzturēšanas sistēmā.

Lūdzu pievērsiet uzmanību, ja:

  1. Plānojat iepirkt graudus, zirņus vai griķus no citām saimniecībām un tos realizēt no savas saimniecības, tad: Pārtikas un veterinārajā dienestā ir jāreģistrējas kā vairumtirgotājam. SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” ir jāsertificē tirdzniecības joma.
  2. Graudu kaltēšana ir jāveic savā graudu kaltē vai cita uzņēmuma bioloģiski sertificētā kaltē. Gadījumā, ja Jūsu uzņēmums sniedz kaltēšanas pakalpojumus citām bioloģiskām saimniecībām, šī darbība ir jāsertificē. Informācija par kaltes sertifikāciju: parstrade.bl@stc.lv
wheat, field, wheat field-6536039.jpg
grain, corn, beans-563128.jpg

KONVENCIONĀLO SĒKLU UN VEĢETATĪVO PAVAIROŠANAS MATERIĀLU UZSKAITE

Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumiem  ir jāsniedz ziņas Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) par izmantoto konvencionālo sēklu un veģetatīvo pavairošanas materiālu, tai skaitā arī par vispārējā atļaujā iekļautajām sugām.

Uzskaites forma pieejama VAAD mājaslapā: https://saite.lv/DHbZp

Tas nepieciešams, lai veicinātu bioloģiskas izcelsmes pavairošanas materiāla tirgus attīstību, bioloģiskas izcelsmes pavairošanas materiāla sortimenta paplašināšanu un pieejamības veicināšanu.

Sugu SARAKSTS, kurām piešķirta vispārējā atļauja izmantot konvencionālas izcelsmes sēklas bioloģiskās produkcijas ražošanai 2022. gadā.

BIOLOĢISKO MĀJPUTNU TURĒTĀJI- IEVĒROJIET BIODROŠĪBU!

Eiropā kopš pagājušā gada rudens ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa. Sākoties savvaļas putnu migrācijai, putnu gripas vīrusi var tikt izplatīti arī Latvijā, tāpēc aicinām rūpīgi organizēsiet mājputnu turēšanu.

Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties jāziņo Pārtikas un veterinārais dienests, bioloģiski sertificētiem mājputnu ganāmpulkiem, jānodrošina visu veterināro pasākumu uzskaite un uzrādīšana sertifikācijas iestādei pārbaudes laikā.

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” atgādina Pārtikas un veterinārais dienests aicinājumu mājputnu turētājiem stingri ievērot biodrošību un citus noteikumus, lai nepieļautu putnu gripas un citu slimību ievazāšanu novietnē:

  • mājputnu barošana un dzirdināšana jāorganizē mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu barībai un pakaišiem;

  • mājputnu novietņu darbiniekiem un personām, kuras nonāk kontaktā ar mājputniem, jānodrošina darba vai maiņas apģērbs un apavi, ko lieto tikai mājputnu turēšanas vietā;

  • mājputnu dzirdināšanai jāizmanto ūdens, kas nav iegūts virszemes ūdenskrātuvēs;

  • lai novērstu tiešu un netiešu kontaktu ar savvaļas ūdensputniem, aizliegts mājputnus, kas ir ūdensputni, izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs;

  • aizliegta dalība tirgos ar mājputniem un izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām.

calf, cow, brown-829430.jpg

IZMAIŅAS NOTEIKUMOS PAR NEBIOLOĢISKU DZĪVNIEKU IEVEŠANU GANĀMPULKĀ.

Izmaiņas noteikumos par nebioloģisku dzīvnieku ievešanu ganāmpulkā no 2022.gada 1.janvāra!

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!