Lease of premises and accommodation

Office premises

Comfortable office premises. Payments for public utilities based on readings of meters. Free parking for cars and bicycle parking installations.

Rooms for seminars

Two spacious halls for seminars on the 2nd and 3rd floor of the building for ~30-40 persons. Connection for several computers, Wi-Fi, projector available, blackboard in each room. Free parking for cars.

Plaša aktu zāle ilgtermiņa nomai

Plaša telpa – aktu zāle 2.stāvā ilgtermiņa nomai.  Platība 467 m². Dažādai uzņēmējdarbībai. Auto stāvvieta bez maksas.

Telpas saimnieciskai darbībai

Komunālie maksājumi pēc skaitītāju rādījumiem. Auto stāvvieta bez maksas. Platība 210 m².

Accommodation

We offer accommodation in a hotel

Contact us

Contact us

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!