Documents

Certification of organic farming in Latvia

production certification

Iesniegums par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā ANN-F-BL-002

Download document

Deklarācija par operatora (operatoru grupas) darbības uzsākšanu atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām ANN-F-BL-005

Download document

Uzņēmuma apraksts ANN-F-BL-003-1.1.2.

Download document

Kopsavilkums par apsaimniekotajām LIZ platībām ANN-F-BL-003-1.2.1.

Download document

Augu sekas vai augu maiņas un mēslošanas plāns ANN-F-BL-003-1.3

Download document

Lauksaimniecības dzīvnieki ANN-F-BL-003-1.4

Download document

Piesardzības pasākumu plāns – augkopība ANN-F-BL-003-1.6.1

Download document

Piesardzības pasākumu plāns – lopkopība ANN-F-BL-003-1.6.2

Download document

Piesardzības pasākumu plāns – biškopība ANN-F-BL-003-1.6.3

Download document

Uzņēmuma darbības apraksts PĀRSTRĀDES, FASĒŠANAS, UZGLABĀŠANAS UN TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMIEM ANN-F.BL-003.1.6

Download document

Ražošanas plāna aizpildīšanas instrukcija instrukcija 

Download document

Ražošanas plāns ANN-F-BL-003-2.1.2

Download document

Lauku saraksts ANN-F-BL-003-2.3

Download document

Plānotais mēslošanas līdzekļu izlietojums ANN-F-BL-003-2.4

Download document

Plānotā augkopības produkcija ANN-F-BL-003-2.5

Download document

Plānotā produkcija no piemājas, augļu un ogulāju dārzā augošajām kultūrām ANN-F-BL-003-2.5.1

Download document

Bioloģiskās un konvencionālās lauksaimniecības ražošanas nodalīšanas apraksts (Aizpilda, ja ir dalītā ražošana) ANN-F-BL-003-2.9

Download document

Realizācijai plānotie primārie produkti ANN-F-BL-003-2.11

Download document

Biškopība ANN-F-BL-003-2.10

Download document

Realizācijai plānotie primārie produkti ANN-F-BL-003-2.11

Download document

Plānotais mēslošanas līdzekļu izlietojum ANN-F-BL-003-2.4

Download document

Dzīvnieku skaits un plānotā lopkopības produkcija ANN-F-BL-003-2.6

Download document

Barības devas aprēķins ANN-F-BL-003-2.7

Download document

Lopbarības vajadzības aprēķins ANN-F-BL-003-2.8

Download document

Bioloģiskās un konvencionālās lauksaimniecības ražošanas nodalīšanas apraksts (Aizpilda, ja ir dalītā ražošana) ANN-F-BL-003-2.9

Download document

Realizācijai plānotie primārie produkti ANN-F-BL-003-2.11

Download document

Gliemežu un slieku audzēšanas apraksts ANN-F-BL-003-2.13

Download document

Savvaļas augu vākšana ANN-F-BL-003-2.12

Download document

Pieteikums atļaujas saņemšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā īpašos gadījumos ANN-F-BL-023

Download document

Iesniegums atļaujas saņemšanai izmantot nebioloģiskas izcelsmes barību ANN-F-BL-023.1.

Download document

Certification of processing and trading companies

Iesniegums ANN-F-BL-002

Download document

Uzņēmuma darbības aprasksts ANN-F-BL-003-1.6

Download document

Riska analīze un piesardzības pasākumi bioloģisko produktu  ražošanā ANN-F-BL-003-1.8

Download document

Import of organic farming products from third countries

Iesniegums ANN-F-BL-002

Download document

Uzņēmuma darbības apraksts ANN-F-BL-003.1.7

Download document

Organic farming schemes

Iesniegums shēmām

Download document

Iesniegums – piegādā produkciju pārstrādes uzņēmumam

Download document

Iesniegums darbības pārtraukšanai

Download document

Organic farming report

“Pārskata par bioloģisko lauksaimniecību” titullapa

Download document

Veidlapa – Augkopība 1.1.

Download document

Veidlapa – Augkopība 1.2.

Download document

Veidlapa – Dzīvnieku izcelsmes produkti 2.2.

Download document

Veidlapa – Savvaļas platības 1.3

Download document

“Pārskata par bioloģisko lauksaimniecību” titullapa

Download document

Veidlapa – Gaļa 3.1.

Download document

Veidlapa – Augļi, ogas, kartupeļi 3.2

Download document

Veidlapa -Eļļas 3.3.

Download document

Veidlapa – Piens 3.4.

Download document

Veidlapa – Graudi, milti, ciete, lopbarība 3.5.

Download document

Veidlapa – Tēja, kafija, medus 3.6.

Download document

Veidlapa – Dzērieni 3.7.

Download document

Veidlapa – Izejvielas 3.8.

Download document

Документы предоставляемые Описание предприятие

Download document

Description of activities of the company

Oписание предприятия ANN-F-BL-052-1.1.2

Download document

Описание производственных помещений, складских помещений, хранилищ, навесов, крытых токов ANN-F-BL-052-1.1.2.1.

Download document

План севооборота или чередования растений и внесения удобрений ANN-F-BL-052-1.3.

Download document

План мер предосторожности – растениеводство ANN-F-BL-070

Download document

Production plan

Документы предоставляемые Производственный план

Download document

Растениоводство все форми

Download document

Описание использования земли 52-2.1.2

Download document

Список полей 52-2.3

Download document

План расхода удобрений и микробиологических препаратов ANN-F-BL-052-2.4

Download document

Запланированная продукция растениеводства 52-2.5

Download document

Плановая продукция культур выращиваемых на приусадебном и плодово-ягодном участке 52-2.5.1

Download document

Описание разделения продукции с разными статусами ANN-F-BL-052-2.9

Download document

Certification of organic farming outside the European Union

Certification scheme

Заявление о включении переработки, торговли в систему  контроля органического сельского хозяйства ANN-F-BL-051.3

Download document

Заявление о включении производства в систему контроля органического сельского хозяйства ANN-F-BL-051

Lejupielādēt

Уведомление об изменениях в работе оператора

ANN-F-BL-097

Download document

Production companies

 Uzņēmuma darbības apraksts

описание предприятия ANN-F-BL-052-1.1.2

Download document

план мер предуст. растенов ANN-F-BL-070

Download document

план севооб ANN-F-BL-052-1.3.

Download document

Производст склад пом ANN-F-BL-052-1.1.2.1.

Download document

план-пчел ANN-F-BL-072

Download document

Пчеловодство ANN-F-BL-052-1.5

Download document

Production plan

План расхода удобрений и микробиологических препаратов ANN-F-BL-052-2.4

Download document

ANN-F-BL-052-2.10

Download document

Производгственный план 52-2.5.1

Download document

Производгственный план 52-2.1.2

Download document

Производгственный план 52-2.3

Download document

Производгственный план 52-2.5

Download document

Разделение ANN-F-BL-052-2.9

Download document

Description of activities of the company

описание предприятия ANN-F-BL-052-1.1.2

Download document

план мер предуст. растенов ANN-F-BL-070

Download document

план севооб ANN-F-BL-052-1.3.

Download document

Производст склад пом ANN-F-BL-052-1.1.2.1.

Download document

план-пчел ANN-F-BL-072

Download document

Пчеловодство ANN-F-BL-052-1.5

Download document

план животноводство ANN-F-BL-071

Download document

Сельскохозяйственные животные ANN-F-BL-052-1 4

Download document

Production plan

План расхода удобрений и микробиологических препаратов ANN-F-BL-052-2.4

Download document

ANN-F-BL-052-2.10

Download document

Производгственный план 52-2.5.1

Download document

Производгственный план 52-2.1.2

Download document

Производгственный план 52-2.3

Download document

Производгственный план 52-2.5

Download document

Количество сельскохозяйственных животных и планируемая продукция ANN-F-BL-052-2.6

Download document

Рассчёт количества корма ANN-F-BL-052-2.7

Download document

Расчёт потребности корма ANN-F-BL-052-2.8

Download document

Description of activities of the company

описание предприятия ANN-F-BL-052-1.1.2

Download document

план мер предуст. растенов ANN-F-BL-070

Download document

план севооб ANN-F-BL-052-1.3.

Download document

Производст склад пом ANN-F-BL-052-1.1.2.1.

Download document

план животноводство ANN-F-BL-071

Download document

Сельскохозяйственные животные ANN-F-BL-052-1 4

Download document

Production plan

План расхода удобрений и микробиологических препаратов ANN-F-BL-052-2.4

Download document

Производгственный план 52-2.1.2

Download document

Производгственный план 52-2.3

Download document

Производгственный план 52-2.5

Download document

Разделение ANN-F-BL-052-2.9

Download document

Количество сельскохозяйственных животных и планируемая продукция ANN-F-BL-052-2.6

Download document

Рассчёт количества корма ANN-F-BL-052-2.7

Download document

Расчёт потребности корма ANN-F-BL-052-2.8

Download document

Description of activities of the company

описание предприятия ANN-F-BL-052-1.1.2

Download document

Производст склад пом ANN-F-BL-052-1.1.2.1.

Download document

Сбор дикорастущих растений ANN-F-BL-052.1.12

Download document

План мер предосторожности – Сбор дикорастущих растений ANN-F-BL-093

Download document

Production plan

Производгственный план 52-2.1.2

Download document

Производгственный план 52-2.12

Download document

Processing certification

Документы предоставляемие переработка

Download document

Анализ рисков и план мер предосторожности – Переработка

Download document

Документы предоставляемие переработка

Download document

Анализ рисков и план мер предосторожности – Хранение

LEJUPIELĀDĒT DOKUMENTU

Download document

Документы предоставляемие переработка

Download document

Анализ рисков и план мер предосторожности – Торговля

Download document

Заявление на получение подтверждении на использования в органическом производстве средств, материалов, препаратов и субстанций ANN-F-BL-084

Download document

Import - Export

Application for control ANN-F-BL-077-EN

Download document

Заявка на проведение контроля ANN-F-BL-077-RU

Download document

Отчёт движении партии ANN-F-BL-091

Download document

Application form certificate of inspection (COI) (only for export to EU) ANN-F-BL-089

Download document

CERTIFICATE OF INSPECTION FOR IMPORT OF PRODUCTS FROM ORGANIC PRODUCTION INTO GREAT BRITAIN ANN-F-BL-089

Download document

Exceptions

Утверждение об использовании в органическом сельском хозяйстве конвенциональные семена,  семенной картофель и вегетативный материал для размножения ANN-F-BL-067

Download document

Порядок выдочи Утверждение об использовании в органическом сельском хозяйстве конвенциональные семена,  семенной картофель и вегетативный материал для размножения

Download document

Разделение ANN-F-BL-052-2.9

Download document

Процедура «Порядок получения разрешения для применений средств улучшения почвы, средств защиты растений, моющих и дезинфицирующих средств в производстве для операторов органического земледелия в-Третьих странах» ANN-R-BL-030

Download document

Согласование использования в органическом производстве средств, материалов, препаратов и/или субстанций ANN-F-BL-090

Download document

REPORTS AND OTHER INFORMATION TO BE PROVIDED

Processing-trading companies

Отчёт об органической торговли ANN-F-BL-069.5 

Download document

Отчёт об органической переработке ANN-F-BL-069.6 

Download document

Production undertakings

Отчёт об органическом производстве ANN-F-BL-069 

Download document

Отчет об уборке и хранении урожая ANN-F-BL-080

Download document

Акт об отправки образца продукции органического сельского производства ANN-F-BL-079.1

Download document

Анализ потенциальных причин и опасностей, и план корректирующих действий 11.12.2020.

Download document

Application form for transaction certificate (TC) ANN-BL-088

Download document

Application for the performance of laboratory examinations and monitoring of the movement of the production batch (physical supervision of the lot)

Application for control ANN-F-BL-077-EN

Download document

Заявка на проведение контроля  ANN-F-BL-077-RU

Download document

Обеспечениe прослеживания продукции операторов органического сельского хозяйства ANN-R-BL-023

Download document

Application for control ANN-F-BL-077-EN 

Download document

Заявка на проведение контроля ANN-F-BL-077-RU

Download document

Обобщение документов, представляемых в SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” в процессе сертификации операторам третьих стран ANN-I-BL-005

Download document

Критерии наблюдений и  несоответствий  в процессе сертификации производства органического сельского производста в Третях стран ANN-I-BL-008.1

Download document

Инструкция по выполнению шагов процедур сертификации предприятий органического сельского хозяйства для Третьих стран ANN-I-BL-007-3V

Download document

Инструкция по обеспечению сертификационных услуг в органическом производстве во время чрезвычайной ситуации вызванной пандемий COVID-19 ANN-I-BL-015

Download document

Порядок передачи клиента при смене удостоверяющего центра ANN-R-BL-008-3V

Download document

Процедура по сокращению переходного периода ANN-R-BL-024-3V

Download document

Процедура управления рисками ANN-R-BL-011-3V

Download document

Порядок действий в отношении чрезвычайных событий и/или обстоятельств, влияющих на орган управления ANN-R-BL-031-3V

Lejupielādēt

Процедура выдачи Инспекционного сертификата, полученного системы TRACES (TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM) ANN-R-BL-022-21.02.2023.-R1

Lejupielādēt

CERTIFICATION OF MECHANICAL ENGINEERING PRODUCTS, EVALUATION OF TECHNICAL DOCUMENTATION AND RISK ASSESSMENT FOR CE MARKING

Inspections

Laboratory

Training Centre

Pieteikums profesionālās pilnveides 160 stundu programmai “Bioloģiskās lauksaimniecības pamati”

Download document

Other documents

Policy Statement of the STC Laboratory

Download document

Policy Statement of the Conformity Assessment Division

Download document

“Iesniegumu (sūdzību, apelāciju, ierosinājumu) izskatīšanas procedūru”

Download document

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!