pārskats par bioloģisko lauksaimniecību

MK noteikumu Nr. 485 (26.05.2009.) “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 16. punkts nosaka, ka operators katru gadu kontroles institūcijā iesniedz informāciju par iepriekšējā gadā bioloģiskās lauksaimniecības kontrolei pakļauto platību, audzētajām kultūrām, augu un dzīvnieku izcelsmes produkciju, saražotās, pārdotās un izlietotās produkcijas apjomu.

PĀRSKATS PAR BIOLOĢISKO SAIMNIECĪBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ 2023. GADA 1. FEBRUĀRIS!

PĀRSKATA PAR BIOLOĢISKO SAIMNIECĪBU neiesniegšanas gadījumā uzņēmumam tiks piemērota sankcija saskaņā ar MK noteikumu Nr. 485 1.1 pielikumu “Neatbilstību un pārkāpumu gadījumā veicamie pasākumi”.

Sazinies ar mums!

kontakti

bioloģiskās lauksaimniecības latvijā sektors

Bioloģiskās lauksaimniecības latvijā sektora vadītājs, vecākais eksperts

Dzintars Vīņauds

Bioloģiskās lauksaimniecības latvijā vecākā eksperte (ražošana)

Vija Rāka

Bioloģiskās lauksaimniecības latvijā galvenā eksperte (pārstrāde)

Daiga Tukiša

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!