Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija ārpus Eiropas savienības

Bioloģiskās lauksaimniecības prasības noteiktas ES Regulā 2018/848, taču attiecībā uz valstīm ārpus ES, tiek piemērotas līdzvērtības prasības produkcijas brīvai laišanai apgrozībā ES. Sertificējam bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumus trešajās valstīs pēc Standarta “Production Standards and control measures” Regulas 1235/2008 ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm VI Pielikumā noteiktajās valstīs un jomās.

Sazinies ar mums!

Sertifikācijas pakalpojumi

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas shēma

Sertifikācijas shēma operatoriem, kas vēlas iekļaut savu darbību bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā un ražot produkciju ar atsauci uz bioloģisko lauksaimniecību, izmantojot norādes “”bio”, “organic” un līdzīgas.

Ražošanas uzņēmumu sertifikācija

Operatoriem, kas nodarbojas ar Augkopību, lopkopību, biškopību un/vai savvaļas augu vākšanu

Pārstrādes uzņēmumu sertifikācija

Operatoriem, kas nodarbojas ar bioloģiskās produkcijas pārstrādes darbībām, pārfasēšanu, uzglabāšanu un tirdzniecību.

Imports / Eksports

Prasības, bioloģiskajai produkcijai, kas ražota ārpus ES un paredzēta laišanai brīvā apgrozībā Eiropas savienībā.

atkāpes

Piemērojamās atkāpes pēc līdzvērtīguma prasībām saskaņā ar Standartu “Production Standards and control measures”

Atskaites un cita iesniedzamā informācija

Atskaites un dokumenti, kas iesniedzami konstatētu neatbilstību gadījumos. Informāciju par prasībām, kas jāievēro bioloģiskās produkcijas integritātes un izsekojamības nodrošināšanai, tajā skaitā, iekšējā produkcijas pārvietošanas sertifikāta (TC) izsniegšanu

Sadarbība

Kontakti

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektors

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektora vadītāja

Ieva Lāce

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!